środa, 29 czerwiec 2016 10:48

Jak czytać oznaczenia na opakowaniach kosmetyków z ochroną UV ?

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do oznaczeń liczbowych SPF 15, SPF 30, SPF 50. Tymczasem nie samym SPF-em powinniśmy się kierować wybierając krem z filtrami UV.


Co oznacza SPF?

 

SPF to jest tak naprawdę ochrona przed jednym rodzajem promieniowania UVB,  czyli tego które  wywołuje rumień, a tym samym jest  mierzalne.
Mierzalna jest tu dawka promieniowania, która jest potrzebna, żeby wywołać rumień na obszarze skóry chronionej w stosunku do dawki promieniowania potrzebnej, żeby wywołać rumień na obszarze skóry nie chronionej.
Ale to nie jest  oznaczenie kompletne i wystarczające do oceny stopnia ochrony, które zapewnia preparat.

Zgodnie z zaleceniami UE od kilku lat najważniejszy jest opis słowny. Mamy 4 stopnie ochrony:
-niska  ochrona
-średnia ochrona
-wysoka ochrona
-bardzo wysoka ochrona

Co one oznaczają?  SPF obejmuje tylko UVB.  Opis słowny obejmuje zarówno UVB jak i UVA czyli pełny zakres promieniowanie ultrafioletowego,  przed którym należy się chronić.

Oznaczenie SPF powstało w przeszłości, gdy  w ogóle nie zwracano jeszcze uwagi na szkodliwe działania UVA. Chroniono się tylko przed rumieniami. Dopiero, gdy w wyniku badań, okazało się, że właśnie najbardziej szkodliwe długofalowo przy opalaniu jest promieniowanie UVA wywołujące zmiany w DNA w komórkach i zmiany nowotworowe przy dłuższej ekspozycji, wprowadzono opis słowny.

Od tego roku mamy na opakowaniach UVA w kółeczku  - co to znaczy?
Wydano zalecenie, żeby ochrona UVA stanowiła  minimum 1/3 ochrony UVB. Jeżeli produkt spełnia te wymogi to można stosować UVA w kółeczku. Oznacza to, że produkt jest bezpieczny.

W linii SUNBRELLA, która jest przeznaczona do skóry problemowej i do skóry nadwrażliwej, ochrona UVA w stosunku do SPF-u jest o wiele wyższe, na granicy 60%.
 
Fotostabilność i wodoodporność

Produkt ochrony przeciwsłonecznej musi być wodoodporny i musi być fotostabilny .

Wodoodporność definiowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Produktów Toaletowych i Perfumeryjnych COLIPA. Jest to iloraz wartości współczynnika SPF przed kontaktem z wodą do wartości współczynnika SPF po dwukrotnej 20-minutowej kąpieli w jacuzzi

Wodoodporność oznacza zachowanie przez produkt właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV nawet po dwóch 20-minutowych kąpielach wodnych przy czym ochrona ta nie może być mniejsza niż 50% tej deklarowanej na opakowaniu.

Według przyjętej w branży definicji, kosmetyk wodoodporny to taki, którego SPF po 40 minutach przebywania w wodzie wynosi > 50% SPF przed kąpielą. Kosmetyk wysoce wodoodporny to taki, którego SPF po 80 minutach przebywania w wodzie wynosi > 50% SPF przed kąpielą.

W produktach SUNBRELLA wodoodporność gwarantują:
-Użyte surowce i ich potwierdzona wodoodporność, a wśród nich:
-Tinosorb M (filtr)
-Abil OSW5 (składnik zabezpieczający całość formulacji)
Rodzaj formuły – produkty SUNBRELLA BABY oparte są na konstrukcji typu woda w oleju, dzięki czemu substancje ochronne nie rozpuszczają się w wodzie.

Fotostabilność to zdolność cząsteczki filtru do utrzymania swych właściwości ochronnych w stanie niezmienionym przez określony przedział czasu, podczas którego jest on poddany działaniu promieni słonecznych.

Fotostabilność w SUNBRELLI osiągamy dzięki:

-Stosowaniu w formulacji więcej niż jednego filtra UV różniących się budową cząsteczek
-Zastosowaniu w formułach APS – Advanced Protection System - odpowiedniej mieszaniny filtrów w odpowiednich proporcjach, które uzupełniają się w pochłanianiu energii promieniowania UVA i UVB
-Zastosowaniu Ronacare AP – składnika chroniącego cząsteczki filtrów przed rozpadem

© 2013-2020 by SN2.EU