wtorek, 15 maj 2012 13:10

Kobiety bardziej aktywne zawodowo w sieciach społecznościowych

Mimo nieznacznej przewagi liczebnej mężczyzn – to kobiety są bardziej aktywne zawodowo w internetowych społecznościach biznesowych. Panie przeważają co prawda wśród najmłodszych użytkowników – jednak to Panowie zajmują więcej stanowisk managerskich.
Biznesowy serwis społecznościowy GoldenLine zrzeszający prawie milion użytkowników opublikował raport na temat aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w sieciach społecznościowych. Raport określa aktywność kandydatów w biznesowych serwisach społecznościowych pod kątem ilości kontaktów biznesowych, aktywności w grupach tematycznych wraz z podziałem na wiek i poziom stanowisk. Zarówno ilość kontaktów w swoim profilu, jak i aktywność w grupach tematycznych to elementy, na które zwracają uwagę rekruterzy w procesie preselekcji kandydatów. To one kształtują pełny obraz kandydata w oczach pracodawcy i mogą zaważyć na otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy.
Według zestawienia przeprowadzonego przez analityków serwisu – 51 proc. użytkowników największej polskiej sieci biznesowej stanowią mężczyźni. Także panowie posiadają nieznacznie większą liczbę kontaktów zawodowych niż panie. Z analizy wynika, iż łączna liczba kontaktów zgromadzona przez użytkowników GoldenLine wynosi ponad 13,7 mln, z czego ponad 55 proc. należy do mężczyzn.


Mimo przewagi liczebnej mężczyzn to jednak płeć piękna przejawia większą aktywność zawodową, albowiem 52 proc. z pośród wszystkich 18 milionów postów opublikowanych w zeszłym kwartale w grupach dyskusyjnych należało właśnie do pań. Kobiety udzielają się na forach średnio 20 proc. częściej niż mężczyźni. Najbardziej aktywną grupą wśród użytkowniczek GoldenLine pozostają panie od 30 do 34 roku życia, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opublikowały ponad 18 proc. ze wszystkich postów na forach. Do dominującej wśród mężczyzn pod kątem aktywności grupy w wieku od 30 do 34 roku życia, należało w ostatnim kwartale ponad 14 proc. ogółu opublikowanych wpisów.
Co ciekawe najliczniejszą grupę spośród wszystkich użytkowników serwisu społecznościowego GoldenLine stanowią kobiety w wieku od 20 do 29 roku życia – 18 proc. Panie także wyraźnie przeważają wśród najmłodszych na GoldenLine, dowodem tego jest fakt, iż ich udział jest o blisko 5 proc. większy niż odsetek mężczyzn. Panowie w tej samej grupie wiekowej stanowią zaledwie 13 proc. ogółu. Natomiast to mężczyźni wyraźnie przeważają w pozostałych przedziałach wiekowych. Panowie od 30 do 49 roku życia reprezentują ponad 27 proc. spośród prawie miliona użytkowników platformy GoldenLine, co stanowi blisko 6 proc. więcej niż udział kobiet w tym przedziale wiekowym.

Nasz serwis oferuje zarówno kobietom jak i mężczyznom możliwości rozwoju zawodowego – mówi Monika Samojlik, Marketing Manager biznesowego serwisu społecznościowego GoldenLine. Obserwujemy tendencję, iż z roku na rok coraz więcej kobiet awansuje obejmując stanowiska managerskie i kierownicze. Przyglądając się dokładnie profilom tych użytkowniczek zauważamy, iż jest to równocześnie powiązane z rozbudową sieci kontaktów zawodowych wewnątrz serwisu i aktywnością na grupach tematycznych.
Przeprowadzona wraz z początkiem maja analiza GoldenLine uwzględnia także liczbę zarejestrowanych użytkowników pod kątem piastowanych stanowisk. Niecałe 3 proc. mężczyzn deklaruje w swoich profilach pracę na stanowiskach kierowniczych takich jak prezes czy CEO, u kobiet ten wskaźnik wynosi 1,5 proc. Odsetek kobiet na stanowiskach managerskich i dyrektorskich wynosi 4,5 proc., natomiast u mężczyzn 6 proc.  Jako specjalistę oraz eksperta w swojej dziedzinie definiuję siebie z kolei 16 proc. użytkowniczek oraz 13 proc. użytkowników GoldenLine.
© 2013-2020 by SN2.EU