wtorek, 21 kwiecień 2020 14:28

Jak zacząć pracę w księgowości? Studia czy kurs?

Kurs księgowości Kurs księgowości

Praca w księgowości wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz umiejętności przeniesienia wiedzy teoretycznej na działania praktyczne.

Księgowy powinien posiadać kluczowe kompetencje i zdolność dostosowywania swojej pracy do zmieniających się przepisów prawa. Chociaż wykształcenie kierunkowe nie jest obligatoryjnym warunkiem objęcia stanowiska w księgowości, bazowe wykształcenie to solidna podstawa, która umożliwia praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Jakie studia powinien ukończyć księgowy? Czy kurs księgowości może w pełni zastąpić dyplom uczelni wyższej?

Praca w księgowości

Praca w księgowości to przede wszystkim wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce. Specjalistyczne studia na uczelni wyższej, kurs księgowości czy choćby praktyka w tej dziedzinie pod względem formalnym nie są wymogiem objęcia stanowiska w dziale księgowym. Pierwotne wykształcenie niezwiązane z księgowością można przekuć w atut, jeśli tylko dopasujemy swoje kompetencje do specyfiki firmy, do której aplikujemy. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od zrozumienia danej branży potwierdzenie posiadanej wiedzy z dziedziny księgowości pozwala uwiarygodnić umiejętności w oczach potencjalnego pracodawcy.

Przygotowaniem do pracy w księgowości mogą być studia z rachunkowości lub kurs księgowości, dzięki którym uzyskamy certyfikat księgowego (kod zawodu 331301) czy zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Księgowość to dziedzina, która czerpie informacje z wielu dziedzin, między innymi ekonomii, prawa i nauk o zarządzaniu. Kandydat na księgowego powinien swobodnie operować zagadnieniami związanymi z makroekonomią, prawem gospodarczym czy kodeksem spółek handlowych. Pracodawca z pewnością doceni również przynajmniej podstawową znajomość programów księgowych – ich okrojone wersje dostępne są za darmo.

Praca w księgowości obejmuje szeroki zakres zadań, dlatego częstą praktyką jest przydzielanie specjalistów do określonych segmentów branży takich jak rozliczenia podatkowe czy księgi rachunkowe. Kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie wiedzy branżowej, praktyki i zasad aktualnie obowiązującego prawa. Zaangażowany we własny rozwój pracownik w oczach pracodawcy jest osobą, która może wnieść do firmy faktyczną wartość i realnie wpływać na jej rozwój.

Kurs księgowości jako alternatywna forma kształcenia

Szeroki zakres informacji, jakie obejmuje księgowość sprawia, że bazowe studia z rachunkowości często uzupełniane są o specjalistyczne studia podyplomowe skupione na konkretnym zakresie zagadnień. Wykształcenie wyższe bezpośrednio powiązane z księgowością nie jest wymogiem koniecznym do objęcia stanowiska księgowego. W takim przypadku optymalnym rozwiązaniem jest kurs księgowości, który wprowadza w meandry rachunkowości sprawnie porządkując wymaganą wiedzę.

Jako alternatywna forma kształcenia przyszłych księgowych kursy księgowości często uważane są za wystarczające do rozpoczęcia pracy zawodowej. Tego rodzaju szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach pracy księgowego wskazując problemy mogące pojawić się w codziennej pracy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Dobry kurs księgowości – na co zwracać uwagę?

Dobry kurs księgowości oparty jest na zadaniach praktycznych – w pracy księgowego kluczowa jest umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy. Oznacza to, że kurs powinien umożliwić osiągnięcie całkowitej samodzielności w wykonywaniu czynności księgowych.

Kurs księgowości powinien być również dopasowany do stanu naszej wiedzy. Osoby, które nie miały wcześniej żadnych doświadczeń związanych z rachunkowością potrzebują gruntownego kursu od podstaw. Jednak, jeśli wcześniej mieliśmy styczność z księgowością i chcemy jedynie uaktualnić lub pogłębić wiedzę, wystarczy kurs uzupełniający.

Dobry kurs księgowości musi dawać realne korzyści. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności powinien być certyfikat zawodowy oraz zaświadczenie o ukończeniu danego kursu.

Wybierając kurs księgowości warto zwrócić uwagę na rekomendacje dostępne na przykład w Internecie, program i długość kursu oraz doświadczenie szkoleniowców. Na podstawie planowego programu oraz dzięki poznaniu opinii innych kursantów i absolwentów można dokonać wyboru optymalnego kursu, który właściwie przygotuje nas do pracy w księgowości. Dobry kurs księgowości nie musi być kursem stacjonarnym. Zaawansowany poziom technologii sprawia, że kurs online może być równie korzystny jak jego tradycyjna forma. Zaletą tego typu kursu jest dostępność materiałów w dowolnym, wybranym przez kursanta czasie oraz możliwość nauki praktycznie w każdym miejscu z dostępem do Internetu.

Wyświetlony 289 razy

Media

© 2013-2020 by SN2.EU