środa, maj 29, 2024
czwartek, 12 styczeń 2023 12:35

Inwestowanie w kontrakty CFD - założenia i ryzyko

kontrakty CFD kontrakty CFD pixabay

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, które pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Na czym w praktyce polega tego typu inwestowanie? Jak wygląda ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w kontrakty CFD?

Jak wspomniano we wstępie kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, które pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Inwestowanie przyjmuje w tym przypadku bowiem formę pewnego rodzaju zakładu, co wynika z faktu, że inwestor stara się przewidzieć to, czy cena danego instrumentu bazowego w przyszłości wzrośnie, czy może spadnie. Co może stanowić instrument bazowy? Możliwości w tym przypadku jest naprawdę wiele, ponieważ instrumentem bazowym, na którym opierają się kontrakty CFD mogą być nie tylko akcje, ale również surowce, waluty, indeksy giełdowe, czy nawet kryptowaluty.

Inwestowanie w kontrakty CFD - zalety

Inwestowanie w kontrakty CFD to forma inwestycji, która swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim dostępność, ponieważ inwestować w kontrakty CFD może praktycznie każdy. Wystarczy bowiem posiadać odpowiedni rachunek inwestycyjny, który można otworzyć online korzystając z oferty odpowiedniego brokera. Wysoka dostępność jest także efektem niskiego progu wejścia, ponieważ inwestować można z naprawdę niewielkim kapitałem. Umożliwia to dźwignia finansowa, która pozwala osiągnąć wysokie zyski niezależnie od wartości zainwestowanych środków. Lewarowanie umożliwia bowiem zawieranie transakcji, których wartość będzie znacznie przewyższała posiadany kapitał. Staje się on wówczas depozytem zabezpieczającym, który jak wskazuje jego nazwa stanowi zabezpieczenie dla danej transakcji. Warto zatem mieć świadomość, że podjęcie błędnej decyzji inwestycyjnej może skutkować jego utratą. Dźwignia finansowa jest bowiem mechanizmem, który pozwala osiągnąć nie tylko wysokie zyski, ale może przyczynić się także do poniesienia błyskawicznych strat. Dlatego też korzystając z niej należy być ostrożnym, co zostało dokładnie opisane w artykule wyjaśniającym mechanizm działania kontraktów CFD.

Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD

Inwestowanie w kontrakty CFD nieodzownie wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, które wynika nie tylko z możliwości korzystania z dźwigni finansowej. Warto bowiem mieć świadomość, że inwestycja tego typu wymaga znajomości rynku, a co za tym idzie śledzenia tego, co się na nim dzieje. Inwestor powinien zatem dążyć do minimalizowania ryzyka, co jest możliwe nie tylko dzięki ostrożnemu korzystaniu z dźwigni finansowej, ale także dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia oraz regularnemu poszerzaniu posiadanej wiedzy. Istotne jest także to, by wszystkie decyzje inwestycyjne podejmować na podstawie rzetelnych analiz, co wynika z faktu, że inwestowanie w kontrakty CFD nie jest loterią.

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrakty CFD to instrument finansowy, który pozwala osiągnąć naprawdę atrakcyjne zyski. Należy jednak pamiętać o ryzyku, które stanowi nieodzowny element tego typu inwestycji, niezależnie od tego, czy inwestor korzysta z dźwigni finansowej.