środa, czerwiec 12, 2024
sobota, 31 grudzień 2022 14:41

Wymiennik ciepła do basenu

wymiennik basenowy wymiennik basenowy mat.prasowe

Wymiennik ciepła do basenu to specjalne urządzenie umożliwiające wymianę ciepła pomiędzy cieczami o różnej temperaturze, które podgrzewa wodę w zbiorniku wodnym.

Urządzenie zapewnia cykliczne podgrzewanie cieczy (dostarczonej do niecki basenowej z przewodu wodociągowego) do wymaganej temperatury, a następnie utrzymuje zadaną temperaturę, uzupełniając w ten sposób straty ciepła spowodowane parowaniem wody i jej kontaktem ze ściankami zbiornika. Rekuperacyjny wymiennik ciepła do basenu:

 • nie zużywa zbyt dużo energii elektrycznej;
 • ma prostą konstrukcję;
 • łatwo łączy się z systemem uzdatniania wody basenowej i rurociągami ciepłowniczymi;
 • służy przez długi czas, ponieważ jest wykonany z materiałów odpornych na korozję;
 • ma wysoką wydajność wymiany ciepła.

Zasada działania wymiennika ciepła

Technologia podgrzewania wody oparta jest na zasadzie rekuperacji – stałej cyrkulacji ciepłej wody z systemu grzewczego domu i zimnej wody z basenu. Zimna woda jest stale pompowana do wnęki za pomocą pompy. Woda jest podgrzewana ciepłym nośnikiem ciepła, który jest w sposób ciągły pompowany do rur lub płyt. Następnie podgrzana woda wraca przez dysze do basenu, a schłodzony nośnik ciepła do systemu grzewczego.

Sam wymiennik basenowy nie uczestniczy w podgrzewaniu wody, ponieważ jest tylko pojemnikiem do cieczy o różnych temperaturach lub pośrednikiem w przekazywaniu ciepła. W związku z tym koszt energii elektrycznej podczas jego eksploatacji jest minimalny. Montaż wymienników ciepła to najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania basenu. Energia elektryczna jest potrzebna tylko do włączenia urządzenia do regulacji ciśnienia cieczy.

Wymienniki ciepła są podłączane do dowolnych generatorów ciepłej wody:

 • kotły elektryczne, gazowe lub na paliwo stałe;
 • przepływowe podgrzewacze wody;
 • panele słoneczne.

Konstrukcja wymiennika ciepła

Wymiennik ciepła to pusty cylinder, w którym umieszczone są metalowe płyty lub rurki. Konstrukcja rurowa może być prosta z wieloma elementami lub spiralna z pojedynczą wężownicą.

Należy zwrócić uwagę na to, że szybkość podgrzewania basenu zależy od wielkości elementu grzejnego. Dlatego płytowe wymienniki ciepła są uważane za bardziej wydajne niż rurowe – powierzchnia kontaktu nośnika ciepła z zimną wodą jest większa, a straty hydrauliczne mniejsze.

Puste rurki są mniej wymagające pod względem czystości wody niż cienkie płyty. Zalecany jest jednak montaż rurowych wymienników ciepła po systemach filtracji basenów i urządzeniach pompujących.

Wybór wymiennika ciepła

Wybierając wymiennik ciepła do basenu, należy zwrócić uwagę na cztery parametry:

 • Maksymalna temperatura pracy. Wskazuje przy jakiej maksymalnej temperaturze nośnika ciepła może działać wymiennik ciepła.
 • Materiał rur i płyt do wymiany ciepła. Do wody słodkiej należy wybrać stal nierdzewną, do zbiorników z wodą morską – tytan.
 • Zdolność przepustowa wymiennika ciepła. Wskazuje, ile czasu zajmie przepompowanie całej objętości wody basenowej przez wymiennik ciepła. Zgodnie z tym parametrem wybierana jest wydajność pomp cyrkulacyjnych.
 • Moc cieplna. Najważniejszy wskaźnik, który należy znać przy wyborze sprzętu do wymiany ciepła. W przypadku wybrania małej mocy woda w basenie nie będzie się nagrzewać do zadanych parametrów temperaturowych. Jeśli użytkownik zakupi wymiennik ciepła o przewymiarowanej mocy, będzie musiał dopłacić pieniądze, które mógłby przeznaczyć na zakup innego wyposażenia basenu.

Wymiennik ciepła to ważny element wyposażenia, który pomoże w podgrzaniu wody, abyś mógł cieszyć się pływaniem w swoim basenie.