czwartek, luty 29, 2024
niedziela, 29 kwiecień 2012 12:17

Marka S.A. zadebiutowała na Catalyst

Obligacje korporacyjne firmy pożyczkowej Marka S.A. zadebiutowały 16 kwietnia na rynku papierów dłużnych warszawskiej giełdy, czyli Catalyst. Wartość przeprowadzonej w lutym  emisji obligacji wyniosła 14,1 mln zł. Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, która specjalizuje się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych.
Spółka notowana jest od września ubiegłego roku na rynku NewConnect, a teraz wprowadza do obrotu obligacje zwykłe serii A o wartości 14,1 mln zł na rynek Catalyst. Papiery mają dwuletni termin zapadalności oraz są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonego o 800 punktów bazowych.
Pozyskane w lutym tego roku środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na błyskawiczną ekspansję terytorialną Spółki oraz dokapitalizowanie istniejących oddziałów. Marka S.A. na początku marca otworzyła cztery nowe placówki w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Toruniu, dzięki czemu obecnie świadczy swoje usługi w większości regionów kraju.
„Udana emisja obligacji i duże zainteresowanie ze strony instytucji finansowych świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do prowadzonego przez nas biznesu.” – powiedział Krzysztof Jaszczuk, Prezes Zarządu Marka S.A.
Firma pożyczkowa z Białegostoku w ciągu kilku lat stała się jednym z liderów rynku pożyczkowego. Marka S.A. specjalizuje się w udzielaniu szybkich i niewysokich pożyczek z obsługą w domu klienta. Z firmą współpracuje kilkuset przedstawicieli handlowych, których liczba szczególnie dynamicznie rośnie w nowych placówkach. W krótkim czasie spółka chce świadczyć swoje usługi we wszystkich województwach w kraju.
Strategia ekspansji regionalnej jest kolejnym etapem mającym przyczynić się do realizacji prognoz finansowych firmy. Marka S.A. w tym roku planuje wypracować 25,6 mln zł przychodów oraz 4,0 mln zysku netto. W 2013 roku 38,8 mln zł oraz 7,8 mln zł, natomiast prognozy Spółki na 2014 rok zakładają zrealizowanie sprzedaży na poziomie 52,1 mln zł oraz wypracowaniu 12,5 mln zł zysku netto.


Informacje o spółce:

Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, specjalizująca się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta. Firma oferuje pożyczki o wartości od 200 do 2 000 zł na okres od 2 do 60 tygodni, przy czym pożyczki o dłuższym okresie spłaty (40-60 tygodni) oferowane są stałym i lojalnym klientom. W połowie września 2011 roku do oferty firmy wprowadzono nowe produkty tj. pożyczki na 15 oraz 30 dni, które wzbogaciły i uatrakcyjniły dotychczasową ofertę. Według danych na styczeń 2012 roku Spółka posiadała ponad 13,4 tys. klientów (prawie 15 tys. aktywnych umów).
Działalność sprzedażowa i inwestycyjna realizowana jest poprzez dziewięć biur (Białystok, Lublin, Olsztyn, Radom, Rzeszów, Gdańsk, Kraków, Łódź i Toruń) na obszarze dziewięciu województw. Według danych na marzec obsługą klientów zajmuje się 325 wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych docierających nawet do najmniejszych miejscowości w obszarze działania firmy.