poniedziałek, lipiec 22, 2024
poniedziałek, 07 czerwiec 2010 19:31

Praktyk z Rafako

- Ta nagroda jest podsumowaniem mojej 40-letniej pracy w RAFAKO, w tym kilkunastoletniej w zakresie zarządzania systemem jakości - mówi dr inż. Jerzy Pasternak, laureat tegorocznej indywidualnej Śląskiej Nagrody Jakości w dziedzinie "Praktyka".

Śląska Nagroda Jakości ustanowiona została 12 lat temu przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs ma na celu integrację środowiska gospodarczego i promowanie osiągnięć, przedsiębiorstw, instytucji oraz placówek edukacyjnych i służby zdrowia realizujących ideę ciągłego doskonalenia. Nadrzędnym celem jest promocja nowoczesnej filozofii Zarządzania przez Jakość (TQM) oraz liderów urzeczywistniających tę koncepcję. Od 6 lat przyznawane są również indywidualne nagrody w trzech dziedzinach: "Praktyka", "Promocja" i "Nauka". Każdego roku laureatów wybiera Kapituła Śląskiej Nagrody Jakości, w której zasiadają przedstawiciele władz samorządowych, jednostek certyfikujących, izb gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji wspierających biznes i branżowych, a także mediów.

RAFAKO S.A., czyli producent kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki  z Raciborza, jest laureatem trzeciej edycji Śląskiej Nagrody Jakości w 2001 roku oraz laureatem siódmej edycji Polskiej Nagrody Jakości w tym samym roku. W tym roku indywidualną nagrodę odebrał dr inż. Jerzy Pasternak, pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania w raciborskim RAFAKO.

Jak podkreśla dr inż. Jerzy Pasternak, RAFAKO - jako największy producent kotłów dla energetyki zawodowej - z pojęciem jakości wyrobów stykał się od samego początku swojej działalności, czyli od ponad 60 lat. Działając na rynku energetycznym, firma "związana" była z wymaganiami przepisów Urzędu Dozoru Technicznego, które bardzo jednoznacznie definiowały wymagania jakościowe w obszarze projektowania, wytwarzania oraz kontroli i badań.

- Ta nagroda, choć indywidualna, jest ukoronowaniem ogromnej pracy całej załogi naszej firmy w zakresie zarządzania systemami jakości. Potwierdzeniem na to są pozytywne wyniki audytów kontrolnych systemów jakości w RAFAKO, szczególnie w zakresie zarządzania jakością, czy zarządzania środowiskowego (EMAS) - stwierdza dr inż. Jerzy Pasternak, pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania w RAFAKO S.A. - To również piękne podsumowanie dla mojej wieloletniej pracy w RAFAKO - dodaje.

Jerzy Pasternak rozpoczął pracę w raciborskim RAFAKO w 1970 roku. - To był mój pierwszy i jedyny zakład pracy - wyznaje. Zaczynał jako młody inżynier w dziale głównego spawalnika. Pracował też w biurze kontroli jakości, był inspektorem nadzoru montażowego i głównym technologiem w zakresie energetyki jądrowej. Od roku 1998 zajmuje się systemami zarządzania. Prawie w tym samym okresie w RAFAKO wdrożono pierwszy system zapewnienia jakości, wg normy ISO 9001, co było znaczącym wyzwaniem dla pełnomocnika. Dziś zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/UC oraz ASME Code, wymagania w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a wkrótce przewidywane jest wdrożenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W roku 2000 Jerzy Pasternak uzyskał tytuł naukowy doktora na Wydziale Materiałoznawstwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak wyjaśnia, było to uwieńczenie badań naukowych związanych z wdrożeniem materiałów żarowytrzymałych wolframem, przewidywanych do stosowania w energetyce. Od kilku lat dr inż. Pasternak dzieli się swoją praktyczną i teoretyczną wiedzą związaną z zarówno z obszarem metalurgii jak i zarządzania ze studentami kierunków technicznych śląskich uczelni.