poniedziałek, 08 lipiec 2019 16:57

Czym jest konwencja CMR?

Transport Transport

Firmy zajmujące się transportem najróżniejszych towarów często mają podpisane kontrakty międzynarodowe.

Przewożenie ładunku pomiędzy poszczególnymi krajami jest możliwe dzięki opracowanej i podpisanej przez wiele krajów konwencji CMR. Czym dokładnie jest ten dokument, co daje on firmom transportowym i co warto jeszcze wiedzieć na jego temat?

Konwencja CMR – co to takiego?

Konwencja CMR (z ang. Convention on the Contract for the Internal Carriage of Goods by Road) to jeden z najważniejszych aktów prawnych związanych z międzynarodowym transportem towarów. Jest to umowa podpisana w 1956 roku w Genewie i jest obligatoryjna, jeżeli chodzi o zarobkowy transport drogowy towarów w relacjach międzynarodowych. W Polsce konwencja została ratyfikowana w 1962 roku. Konwencja została ratyfikowana przez większość europejskich krajów, dzięki czemu transport pomiędzy tymi krajami jest znacznie łatwiejszy. Jest to bardzo ważne, gdyż konwencja ma na celu ujednolicenie prawa transportowego, a także wzorów dokumentów, którymi muszą posługiwać się firmy przewozowe, które chcą przewozić towary w transporcie międzynarodowym. Wprowadzenie konwencji pozwoliło między innymi na ujednolicenie dokumentacji przewozowej, a także warunków umowy o przewóz drogowy towarów.

Istotne jest też to, że konwencja ujednolica też postępowanie w ramach trybu skargi czy reklamacji, a także postępowania w przypadku roszczeń, jakie wynikają z umów przewozowych. To znacznie ułatwia postępowanie w przypadku, gdy dojdzie do niewywiązania się z umowy lub gdy usługa będzie reklamowana (w Polsce doradztwem z zakresu prawa transportowego, w tym dostosowaniem się do wymogów konwencji CMR zajmuje się między innymi kancelaria https://www.kpmm.pl/).

Konwencja CMR określa także odpowiedzialność przewoźnika i warunki transportu, gdy wykonywany jest on przez kilku przewoźników.

Warto podkreślić, że konwencja ma zastosowanie w przypadku, gdy transport odbywa się z kraju lub do kraju, który tę konwencję podpisał (również, gdy oba kraje ją ratyfikowały) i dotyczy jedynie zarobkowego transportu drogowego. Warto podkreślić, że szczegółowe informacje zastosowania konwencji oraz warunków dotyczących wykonywania transportu międzynarodowego, w polskim prawie zostały określone w Ustawie z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 z późn. zm.)

Konwencja nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przewóz dotyczy transportów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych. Nie dotyczy również przewozu rzeczy przesiedlenia oraz przewozu zwłok.

List przewozowy CMR – co to jest?

Ujednolicony list przewozowy, który został wprowadzony przez konwencję CMR to jeden z dokumentów obowiązujących w transporcie międzynarodowym. Na potrzeby przewozu przygotowuje się go w trzech egzemplarzach po jednym dla nadawcy towaru, odbiorcy towaru oraz dla przewoźnika. Wszystkie egzemplarze listu przewozowego mają taką samą moc prawną. Czasami przygotowywana jest też jeszcze jedna kopia, która służy do celów statystycznych i nazywana jest „czarną kopią”. Przewoźnik podczas przyjęcia towaru musi sprawdzić, czy list jest przygotowany poprawnie, a także czy dane w nim zapisane zgadzają się z tym, co jest mu przekazywane – ilość towaru, jego numery, a także stan. Dokument ten wypełniany jest w języku kraju nadania. Jeżeli coś się nie będzie zgadzało, musi to zaznaczyć na dokumencie. W innym przypadku domniemywa się, że dokument jest prawidłowo przygotowany i odpowiada stanowi rzeczywistemu.

© 2013-2020 by SN2.EU