niedziela, 07 lipiec 2019 13:07

Certyfikacja ISO 9001 – najważniejsze korzyści

ISO ISO

Organizacje są często zmuszane lub czują się zobowiązane do wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania jakością.

Certyfikacja ISO 9001 jest niekiedy koniecznością, gdyż coraz więcej klientów żąda, aby ich dostawcy pracowali zgodnie z tą normą. Jednak firmy wdrażają SZJ też z własnej inicjatywy, ponieważ widzą realne korzyści, jakie można osiągnąć dzięki standaryzacji.

Certyfikacja ISO 9001 – co można dzięki niej zyskać? 

W praktyce wyróżnia się osiem głównych korzyści w zastosowaniu certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001: 

  1. Otrzymuje się obiektywny dowód, że organizacja przywiązuje wagę do jakości i że regularnie jest ona sprawdzana w niezależnych badaniach. Takie zaangażowanie zwiększa zaufanie do firmy. 
  2. Osiąga się wyższą wydajność operacyjną. Przedsiębiorstwa, które uważają zarządzanie jakością za integralną część swojej działalności, lepiej dysponują swoimi zasobami. 
  3. Certyfikacja ISO 9001 podnosi jakość usług i zwiększa świadomość pracowników. 
  4. Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia jasne procesy i struktury, a także określa zadania i obowiązki w całej organizacji. Wpływa to na efektywność personelu, co poprawia atmosferę pracy i zmniejsza niezadowolenie wśród pracowników. 

Firmy, które są zainteresowane wdrożeniem certyfikacji ISO 9001, więcej informacji znajdą na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality.  

  1. Certyfikacja ISO 9001 pozwala wykryć i zidentyfikować problemy w odpowiednim czasie. Oznacza to, że można szybko podjąć kroki naprawcze, aby uniknąć tych samych błędów w przyszłości. 
  2. Wdrażanie standardów uświadamia pracownikom, partnerom, klientom i światu zewnętrznemu, że zadowolenie konsumentów jest podstawą działalności danej firmy. 
  3. Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia pozytywny wizerunek korporacji, co pozwala znacznie wybić się na tle konkurencji. 
  4. Certyfikacja ISO 9001 otwiera nowe kanały dystrybucji i współpracy, ponieważ coraz więcej firm chce być kojarzona tylko z przedsiębiorstwami przestrzegającymi międzynarodowych wymogów. 

© 2013-2020 by SN2.EU