środa, 06 luty 2019 12:54

Uprawnienia UDT - podstawa prawna

Zgodnie z aktualnymi przepisami, obsługą wyznaczonych urządzeń technicznych zajmować mogą się jedynie pracownicy dysponujący uprawnieniami wydawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT jest instytucją państwową, która dba o zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacji i sprzętów technicznych. Zakres jej działalności obejmuje m.in. prowadzenie badań, wydawanie ekspertyz, nadzór oraz kontrolę urządzeń, a także realizowanie szkoleń i certyfikacji.

 

Zdobywanie uprawnień UDT

Aby pozyskać wymagane uprawnienia UDT, niezbędne jest wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu oraz zdanie egzaminu przed powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego komisją. Uzyskanie pozytywnej oceny wiąże się z zaliczeniem sprawdzianu kompetencji zawodowych pracownika, a tym samym pozyskaniem przez niego pożądanych kwalifikacji. Oferujący uprawnienia UDT Śląsk to obszar, na którym przystąpić można do kursu oraz zdać wymagany egzamin.

Złożenie wniosku

Procedura uprawniająca rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku na odpowiednim formularzu UDT, który powinien zostać przekazany w jednym z oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego. W formularzu wymieniona jest lista załączników, które powinny być dołączone do wniosku. Obowiązek złożenia dokumentu o nadanie uprawnień dotyczy także przedsiębiorców zagranicznych, którzy wytwarzają materiały lub elementy stosowane w urządzeniach technicznych poza terenem UE oraz państw takich, jak Turcja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Wydanie decyzji

Dokument potwierdzający nadanie uprawnień wydawany jest przez Dyrektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, po uzyskaniu upoważnienia od Prezesa UDT. Cały proces trwa około 30 dni. W przypadku uzyskania decyzji odmownej, można złożyć odwołanie do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji. W dziedzinie takiej, jak uprawnienia UDT Katowice oferują najlepsze placówki szkoleniowe, dające gwarancję szybkiego zdobycia niezbędnych kwalifikacji Urzędu Dozoru Technicznego.

Czytany 149 razy

Horoskop

Ryby 19.II. - 20.III.

Ryby 19.II. - 20.III.

  „Marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma własną nazwę. Nazywamy je nadzieją.” Jostein Gaarder dalej
Bliźnięta 22.V. - 20.VI.

Bliźnięta 22.V. - 20.VI.

„Jestem optymistą, ale optymistą, który bierze ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy.” Harold Wilson dalej
Baran 21.III. - 20.IV.

Baran 21.III. - 20.IV.

  „Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.” Andrzej Sapkowski dalej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Biznes i finanse

  • 1