wtorek, 04 wrzesień 2018 10:15

Transport Polska-Chiny – wszystko o odprawie celnej

Dopilnowanie kwestii formalno-prawnych, związanych z odprawą celną towaru, ma ogromne znaczenie przy imporcie i może zaważyć na jego opłacalności. Braki w dokumentacji czy niedopełnienie swoich obowiązków względem urzędu celnego może wiązać się z karami finansowymi, opóźnieniami w dostawie towaru oraz będącymi ich następstwem stratami.

 

O czym trzeba pamiętać, korzystając z transportu Polska-Chiny, by sprowadzić produkt bez problemów i dodatkowych kosztów?

Wymagania dotyczące wprowadzenia towaru na rynek po transporcie Polska-Chiny

Wiele krajów z Azji, w tym Chiny, nie podpisały z Unią Europejską umowy o wolnym handlu, która umożliwiłaby otwarcie rynków pomiędzy wybranymi krajami. Z tego względu po transporcie Polska-Chiny konieczne jest przejście odprawy celnej oraz opłacenie cła zgodnie z obowiązującą taryfą celną. Należy także zdobyć potrzebną dokumentację, która pozwoli wprowadzić importowane produkty na rynek.

Pierwszym działaniem po zleceniu transportu Polska-Chiny powinno być więc zorganizowanie odprawy celnej. Przed odprawą powinno się oszacować wysokość cła, korzystając w tym celu z systemu ISZTAR, który posiada ujednoliconą dla państw Unii Europejskiej taryfę celną, a także podaje polskie dane, takie jak podatek VAT oraz akcyzę.

Następnie należy sprawdzić, jakie zezwolenia i certyfikaty są potrzebne dla danego produktu, by wprowadzić go na polski rynek po transporcie Polska-Chiny. Konieczne będzie skompletowanie dokumentacji od producenta, poświadczającej, że dany towar został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami, a także od polskich instytucji, które muszą wydać swoją opinię. Ich typ może się różnić w zależności od importowanego na trasie Polska-Chiny towaru, jednak należą do nich m.in. SANEPID oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przy odprawie celnej przedsiębiorstwa zazwyczaj są reprezentowane przez agencje celne, które pomagają w zebraniu potrzebnej dokumentacji oraz mogą pomóc w oszacowaniu kosztów cła. Można w tym celu skorzystać także z usług firm zajmujących się transportem Polska-Chiny.

Dokumentacja potrzebna do odprawy celnej po transporcie Polska-Chiny

By przejście towaru po transporcie Polska-Chiny przez odprawę celną odbyło się bezproblemowo, należy zgromadzić potrzebną do tego celu dokumentację. Należy dopilnować, by była ona kompletna i prawidłowo wypełniona, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek opóźnień i problemów z urzędem celnym.

Do najważniejszych dokumentów, które będą potrzebne przy odprawie celnej produktów po transporcie Polska-Chiny, należą:

- faktura handlowa, zawierająca podstawowe dane sprzedającego i nabywcy, a także informacje o przewożonym towarze,

- list przewozowy, w zależności od wybranego środka transportu na trasie Polska-Chiny,

- lista pakowa, posiadająca informacje o sprzedawcy, nabywcy oraz przewożonym towarze,

- certyfikat pochodzenia towaru,

- pozostałe certyfikaty i zezwolenia, potrzebne w zależności od rodzaju produktu.

Należy pamiętać, że odprawa celna to jeden z najważniejszych punktów importu towaru, a wszelkie niedopatrzenia w tym względzie mogą zakończyć się dużymi stratami finansowymi. W skutek niekompletnej dokumentacji lub innych zaniedbań towar może zostać zatrzymany po transporcie Polska-Chiny na granicy kraju, a jego importer obciążony kosztami przechowywania.

Wyświetlony 398 razy
© 2013-2019 by SN2.EU