czwartek, 26 lipiec 2018 12:14

Kto odpowiada w firmie za BHP na budowie?

Przeprowadzanie robót budowlanych wiąże się z dość dużym ryzykiem wypadku przy pracy. Głównymi przyczynami zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników budowlanych jest brak nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także tolerowanie odstępstw w kwestii BHP. Jednym z najbardziej rażących problemów jest nieposiadanie lub nieużywanie środków ochrony indywidualnej.

Roboty budowlane szczególnie niebezpieczne

Na pracodawcy zatrudniającym robotników budowlanych spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność. Choćby ze względu na to, że praca na budowie została zakwalifikowana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych. Prawo budowlane dość precyzyjnie określa zadania i obowiązki poszczególnych uczestników procesu budowlanego, dlatego odpowiedzialność za przestrzeganie BHP na placu robót zdaje się być oczywista. W przepisach BHP i przepisach prawa budowlanego możemy się jednak spotkać z różną terminologią w zakresie odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo prac.

BHP na budowie - odpowiedzialny inwestor i nie tylko

Zgodnie z art. 18 u.p.b. to inwestor jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy uwzględniając założenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony życia pracowników. Inwestor powinien zadbać o to, aby proces budowy był nadzorowany przez kierownika budowy. Według przepisów niezbędne jest również opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w przypadku wystąpienia robót o szczególnym stopniu skomplikowania, inwestor jest zobowiązany do zlecenia ich nadzoru przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Inwestor posiada również status pracodawcy i to on jest zazwyczaj koordynatorem wszystkich czynności podejmowanych w ramach działań projektowych i budowlanych.

Inną ważną osobą na placu budowy, która reprezentuje inwestora, jest kierownik budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony życia, a także za odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Kierownik koordynuje zadania w ramach inwestycji i może je wstrzymać, gdy zaobserwuje zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Pomiary BHP na placu budowy

Kierownik jest osobą, która może weryfikować i oceniać zagrożenia na placu budowy, jednak w razie wątpliwości dobrze jest skierować się do firm wykonujących pomiary BHP. Mogą być one przeprowadzone przez laboratorium środowiskowe z odpowiednimi akredytacjami, a także szkoły wyższe czy Państwową Inspekcję Sanitarną. Dzięki ich rozpoznaniu możliwe jest dokładne określenie czynników szkodliwych w danym miejscu inwestycji.

 

Czytany 207 razy

Horoskop

Ryby 19.II. - 20.III.

Ryby 19.II. - 20.III.

  „Marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma własną nazwę. Nazywamy je nadzieją.” Jostein Gaarder dalej
Bliźnięta 22.V. - 20.VI.

Bliźnięta 22.V. - 20.VI.

„Jestem optymistą, ale optymistą, który bierze ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy.” Harold Wilson dalej
Baran 21.III. - 20.IV.

Baran 21.III. - 20.IV.

  „Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.” Andrzej Sapkowski dalej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Biznes i finanse

  • 1