czwartek, 03 październik 2019 10:28

Windykacja w firmie – musisz o tym wiedzieć!

Windykacja w firmie Windykacja w firmie

Biorąc pod uwagę rosnącą skalę zadłużenia w kraju, nie dziwi fakt, że windykacja należności spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy.

Z doświadczenia wiemy, że odpowiednia strategia działania może skutecznie zminimalizować konsekwencje walki z zatorami płatniczymi. Oto kilka istotnych faktów, o których powinieneś wiedzieć!

Windykacja polubowna: konsekwentnie trzymaj się planu

Prowadzenie negocjacji z nieuczciwym kontrahentem wymaga od przedsiębiorcy dużego zaangażowania. W praktyce pociąga za sobą koszty nie tylko natury ekonomicznej… Każdy przedsiębiorca, który przynajmniej raz zetknął się z klientem unikającym spłaty zadłużenia, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przyjęta strategia odzyskiwania należności może odbić się na wizerunku firmy i skutecznie zaszkodzić jej reputacji. Brak konsekwencji działania może z kolei stać się pretekstem do nasilania zjawiska nieterminowej spłaty zobowiązań.

Niewątpliwą zaletą windykacji polubownej jest mnogość środków i narzędzi, jakie mogą być wykorzystane w trakcie negocjacji z dłużnikiem. By były one skuteczne, powinny być one dokładnie zaplanowane i skrupulatnie realizowane.   

Jak egzekwować należności od klientów?

Działania o charakterze windykacyjnym mogą przybierać różnorodne formy. Zanim sprawa skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego, wierzyciel powinien podjąć wszelkie próby rozwiązania sporu w sposób polubowny. W ramach  tych działań przedsiębiorca może m.in.:

  • wystosować telefoniczne, SMS-owe, mailowe ponaglenia do spłaty należności,  
  • podjąć bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem oraz przedstawić oczekiwania oraz warunki spłaty zadłużenia,
  • wysłać pisma monitujące,
  • wystosować ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty,
  • zlecić przeprowadzenie windykacji terenowej.

Warto pamiętać o tym, że na każdym z tych etapów należy wyraźnie określić sankcje wiążące się z brakiem oczekiwanej spłaty zadłużenia.  

Wciel w życie strategię prewindykacyjną   

Wbrew pozorom walka z nieuregulowanymi w terminie należnościami nie zawsze sprowadza się do nieuczciwości partnera biznesowego. Prowadząc własną firmę należy zdawać sobie sprawę z tego, że budowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej  skutków występowania zatorów płatniczych, powinno być nie tylko dobrą praktyką, ale obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.  W niemałej części przypadków nie czynią oni jednak wszystkiego, by podobnym sytuacjom zapobiegać.

Oto nasze rady

Zanim zdecydujesz się na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności – zastanów się. Ten niezwykle atrakcyjny sposób na zwiększenie sprzedaży istotnie zwiększa ryzyko pojawienia się problemów ze spłatą należności. Przed zawarciem transakcji warto być na to przygotowanym.

O czym jeszcze warto pamiętać?

- Przed zawarciem kolejnej umowy prześledź historię finansową dotyczącą współpracy ze swoim kontrahentem,

sprawdź klienta za pośrednictwem ogólnokrajowych  baz, rejestrów i wywiadowni gospodarczych,

-  zaproponuj najkrótszy z możliwych terminów płatności,

- poproś klienta o przesłanie dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, KRS),

- skompletuj wszystkie istotne informacje na temat klienta w jednym miejscu (odpowiednie informacje są kluczowym elementem prowadzenia skutecznej windykacji),

- rozważ zabezpieczenie współpracy za pomocą pisemnej umowy w postaci dwustronnych warunków handlowych,

- zsynchronizuj system monitorowania płatności z systemem rozliczeń.

Klient nie płaci? Reaguj natychmiast!

Pamiętaj o tym, że najprostszym sposobem ułatwiającym dojście do porozumienia z dłużnikiem jest szybka reakcja. Z tego względu pierwszy kontakt z klientem powinien nastąpić już na drugi-trzeci dzień po upłynięciu terminu płatności, który jest uwzględniony na fakturze. Niestety bardzo wiele firm zapomina o tym, że im szybciej zareagujemy, tym większe będzie prawdopodobieństwo odzyskania całej należnej kwoty.

© 2013-2020 by SN2.EU