wtorek, 20 sierpień 2019 11:23

Czy Polacy inwestują?

Inwestycje w ziemię Inwestycje w ziemię

Jest powiedzenie, które mówi: "Kto nie ryzykuje, ten nie ma". W dzisiejszych czasach można to rozszerzyć o kolejne: "Kto nie inwestuje, ten nie ma".

Coraz bardziej dotyczy to nie tylko firm, ale również rodzin wraz z ich prywatnymi budżetami.

Polacy rolę inwestowania (na przykład w akcje lub obligacje) docenili dosyć późno, w przeciwieństwie na przykład do Amerykanów lub Brytyjczyków. Wynikało to z dwóch zasadniczych przyczyn – dość cienkiego portfela przeciętnego Polaka  w latach dziewięćdziesiątych oraz z niewiedzy.

Kiedy zaczęło się inwestowanie Polaków?

Oczywiście przed wojną, ale system komunistyczny i gospodarka scentralizowana stłumiły skutecznie prywatną inicjatywę obywateli.

Tuż po roku 1989 do inwestowania, paradoksalnie, przyczynił się upadek pegeerów. Rozwiązano je jednym zdecydowanym cięciem, zostawiając samym sobie większość pracowników tych zakładów. Utworzono AWRSP, czyli Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Miała ona chronić nieruchomości po państwowych gospodarstwach rolnych, jednocześnie umożliwiać dzierżawę lub kupno ziemi.

Z tych ofert w dużej mierze szybko skorzystała tak zwana "komunistyczna nomenklatura" i część jej przedstawicieli wydzierżawiło lub zakupiło duże areały popegeerowskiej ziemi. Jedni zajęli się produkcją rolną. ale są też i tacy, którzy do tej pory prowadzą na tejże ziemi agroturystykę.

Ten fakt historyczny stał się jednocześnie przykładem tego, jak pozytywny efekt może przynieść inwestowanie długofalowe. Przecież większość z tych nabywców obecnie czerpie pokaźne zyski z dopłat UE.

Aktualna ustawa o ziemi ogranicza, co prawda, sprzedaż ziemi rolnej (dopuszcza po nowelizacji sprzedaż 1 ha na cele pozarolnicze), jednak zakup tej ziemi nadal należy w Polsce do inwestycji najmniej ryzykownych.

W co obecnie inwestują Polacy?

Polacy inwestują różnie. Nieco inaczej niż Amerykanie lub Brytyjczycy. Rzadko na przykład inwestujemy w sztukę. Niekoniecznie majmy również świadomość, że nawet najmniejsza (np. jednoosobowa) firma wymaga systematycznego doinwestowania.

Sporym powodzeniem wśród prywatnych inwestorów cieszą się w Polsce lokaty bankowe i zakup obligacji. Należy, też wspomnieć o boomie na zakup mieszkań lub apartamentów pod wynajem. Również za granicą, lecz dotyczy to wyłącznie osób z bardziej zasobnym portfele mam. Ci bardziej obrotni inwestują często na giełdzie. Z różnym efektem. Inni zakupują nieruchomości, zwłaszcza te zlokalizowane w dużych miastach. Do najbardziej opłacalnych należą działki budowlane na peryferiach miast oraz cieszące się coraz większą popularnością tereny inwestycyjne w regionach turystycznych takich jak np. Warmia i Mazury.

Na pewno "świadomość inwestycyjna" Polaków w ostatnich latach znacząco wzrosła. Jednak większość z nas dalej nie wie, że pieniądz powinien być aktywny.

© 2013-2020 by SN2.EU