środa, 09 maj 2018 14:28

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny

Od 2 lipca 2016 roku więksi przedsiębiorcy muszą przekazywać dane podatkowe i księgowe w określonym i wystandardyzowanym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Czym właściwie jest JPK? I w jaki sposób przesyła się do niego dane? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to dokumenty księgowe i księgi, które prowadzi się przy pomocy programów komputerowych we właściwym formacie. Zadaniem podatnika jest generowanie i przechowywanie tego typu dokumentów, dopóki Urząd Skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie ich w postaci JPK.

-Aktualne przepisy ordynacji podatkowej mówią o tym, że Jednolity Plik Kontrolny przygotowywać muszą podmioty prowadzące poszczególne struktury za pośrednictwem programów komputerowych. Co ważne, za takowy uznaje się nie tylko popularny Microsoft Excel, ale także różnego rodzaju programy do prowadzenia księgowości i gospodarki magazynowej, jak również programy do fakturowania  – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Biuro Rachunkowo-Księgowe Plus.

Po co wprowadzono JPK?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Daje to możliwość skrócenia czasu wykonywanych czynności i zmniejszenia ich uciążliwości, a w rezultacie także ograniczenia kosztów.

Jednak najważniejszym celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej, a także poprawa jej wyników. Dzięki temu systemowi, urzędnicy mogą łatwo zlokalizować tzw. puste faktury.

W przypadkach, które nie budzą wątpliwości, taka forma udostępniania informacji pozwoli na odstąpienie od kontroli – Jednolity Plik Kontrolny obejmuje bowiem zarówno rozliczenie podatku od towarów i usług, jak i inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych.

Korzyści z wprowadzenia JPK

Jednolity Plik Kontrolny może przynieść liczne korzyści zarówno dla organu podatkowego, jak i dla  podatników. Do zalet takiego rozwiązania należy odejście od papierowych wydruków, automatyzacja, dostęp do danych w formacie pozwalającym na szybką analizę, szybszą kontrolę podatkową, a także ułatwienia dla audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Najpoważniejszą sankcją jaka grozi podatnikowi za nieprzedłożenie danych w formacie JPK może być kara porządkowa na dany podmiot prawny. Innym rodzajem sankcji jest sankcja „osobista” (nakładana na osobę odpowiedzialną za raportowanie w formie JPK, a nie na całą firmę), którą jest również kara grzywny w wysokości uzależnionej od sytuacji materialnej osoby karanej.

© 2013-2020 by SN2.EU