poniedziałek, wrzesień 25, 2023
czwartek, 17 maj 2018 12:57

Rozwój dostawców sposobem na wzrost konkurencyjności

Wysoki poziom konkurencyjności to klucz do sukcesu rynkowego. Nic zatem dziwnego, że firmy poszukują przewag konkurencyjnych w coraz to nowych obszarach działalności. Jednym z nich może być inwestowanie w rozwój dostawców.

Nowoczesne i odpowiadające zapotrzebowaniu produkty, skuteczny i wielokanałowy marketing, automatyzacja obsługi klientów, szyte na miarę rozwiązania technologiczne - to dobrze znane obszary, w których możliwe jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Natomiast inwestycje w rozwój firm dostarczających materiały, towary lub usługi ciągle nie cieszą się dużą popularnością. A przecież obszar zarządzania łańcuchem dostaw i procesami zakupowymi doskonale wpisuje się w strategię budowania przewagi nad bezpośrednimi konkurentami. W końcu od jakości dostawców wiele zależy.

Rozwój dostawców a konkurencja

Czy programy rozwojowe mogą dotyczyć wszystkich dostawców? Oczywiście, że nie. Ale w wielu przypadkach taka współpraca jest możliwa i może przynieść szereg wymiernych korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskiwania przez kupujące niższych cen materiałów, produktów lub usług przy jednoczesnym utrzymaniu marży dostawcy na odpowiednim dla niego poziomie.

Kolejnymi ważnymi dla kupującego korzyściami mogą być:

  • Zwiększenie jakości kupowanych materiałów, produktów lub usług.
  • Zwiększenie jakości w obszarze terminowości dostaw.
  • Zmniejszenie kosztów związanych ze zwrotami i reklamacjami.
  • Zmniejszenie kosztów związanych z fluktuacją dostawców.
  • Zmniejszenie pracochłonności związanej z zarządzaniem łańcuchami dostaw.

Możliwych korzyści jest bardzo dużo, a ważną zaletą programów rozwojowych dla dostawców jest to, że mogą być one „szyte na miarę”. Kupujący, jako inicjator i prowadzący program, może w dostosować jego zakres do swoich specyficznych potrzeb.

Dostawcy jako źródło innowacji

Warto również wspomnieć o możliwościach wykorzystywania dostawców jako źródeł innowacyjności. Kontrahenci często dysponują szeregiem bardzo dobrych pomysłów. Natomiast brakuje im zasobów i fachowej wiedzy, czyli czynników niezbędnych do skutecznego wdrożenia zmian.

Dzięki zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu odbiorców, implementacja innowacyjnych pomysłów staje się możliwa. Często doświadczenia kupujących powodują, że osiągane wyniki przewyższają oczekiwania obu stron.

Beneficjenci programów rozwoju dostawców

Ważną zaletą programów rozwoju dostawców jest to, że na ich wdrożeniu korzystają obie strony – dostawcy i kupujący. Dzięki temu wzmocnieniu ulega relacja biznesowa pomiędzy kontrahentami. A to z kolei powoduje, że uzyskiwane korzyści są trwałe i trudne do skopiowania przez konkurencję.

Wszystko to sprawia, że programy rozwoju dostawców będą cieszyć się coraz większą popularnością, a firmy które zdecydują się na ich wdrożenie do swojej strategii, zyskają przewagę nad konkurentami.