niedziela, czerwiec 16, 2024
wtorek, 27 maj 2014 16:05

Płać mniej za gaz w swoim domu!

 

Od 2007 roku każdy odbiorca może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Z tego prawa skorzystało już przeszło 100 tys. przedsiębiorców i prawie 160 tys. gospodarstw domowych. Teraz taka zmiana możliwa jest również dla odbiorców paliwa gazowego. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa, każdy sprzedawca paliwa gazowego, który podpisał nowa umowę może świadczyć usługi na terenie całego kraju.

To duża zmiana dla konsumentów.  Taką umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż gazu wprowadziło właśnie do swojej oferty Energetyczne Centrum SA, jeden z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej.
Naszym Klientom chcemy zaproponować umowy na tańszy prąd i gaz w pakiecie, która pozwala wygenerować nawet kilkaset złotych oszczędności. Nie mamy żadnej tajnej broni. Mamy zwyczajnie niższą taryfę dla paliwa gazowego, zatwierdzoną przez Prezesa URE – mówi Damian Lindner, dyrektor ds. produktu z Energetycznego Centrum SA. - Do tej pory sprzedawcy działający na rynku koncentrowali się przede wszystkim na ofercie dla przedsiębiorców. My strategię działania spółki od początku opieraliśmy na usługach skierowanych do Klienta indywidualnego, stąd nasza najnowsza oferta gaz i prąd dla dom, która umożliwia generowanie oszczędności w budżecie domowym sięgające nawet 750 zł w skali 3-letniej umowy, oczywiście w zależności od zużycia energii i gazu – tłumaczy Damian Lindner.
Do tej pory około 95% udziałów w rynku sprzedaży gazu należało do jednej spółki. Dane URE na koniec pierwszego kwartału 2014 roku wskazywały, że niespełna 500 podmiotów dokonało zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Teraz każdy klient indywidualny ma prawo do zmiany sprzedawcy i zakupu tańszego paliwa gazowego w swoim domu lub mieszkaniu, bez względu na to z jakiego regionu kraju pochodzi.
Zmiana sprzedawcy gazu, podobnie jak energii elektrycznej, jest bezpłatna i nie wymaga wielu formalności. Cały proces od momentu podpisania umowy z nowym dostawcą, zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Część przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu, jak np. Energetyczne Centrum SA, podpisuje z klientem umowę kompleksową na dostawę gazu. Oznacza to, że klient będzie otrzymywał jedną fakturę, zarówno za faktyczne zużycie, jak i usługę dystrybucji paliwa gazowego. Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą nie wiąże się z przerwami w dostawie gazu lub koniecznością wymiany instalacji.
Największym problemem zarówno w kwestii zmiany sprzedawcy gazu jak i energii elektrycznej jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości dokonania takiej zmiany. Tymczasem dziś jest to równie proste jak zmiana operatora sieci telefonii komórkowej czy Internetu – podkreśla Damian Lindner z Energetycznego Centrum SA.