poniedziałek, 30 marzec 2020 18:47

Konserwacja techniczna budynków - zakres i częstotliwość

Konserwacja budynków Konserwacja budynków

Konserwacja techniczna nieruchomości jest niezbędna dla zapewnienia dobrego stanu i funkcjonowania całego budynku. Pozwala szybko zdiagnozować i zlikwidować ewentualne usterki, zapobiegając rozwojowi poważniejszych zdarzeń, niebezpiecznych zarówno dla mieszkańców, jak i samego obiektu. Jak często należy prowadzić konserwację budynków oraz co wchodzi w jej zakres?

 

Na czym polega konserwacja budynków?

Konserwacja obiektów ma na celu utrzymanie sprawności technicznej całej budowli. Czynność ta nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. W czasie konserwacji nieruchomości wykonywane są regularne przeglądy instalacji, zapewniające ich bezpieczne i wydajne działanie. Oceniany jest stan budynku – zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym. Wykonywane są drobne naprawy – zabezpieczenie i uszczelnienie przeciekającego dachu, odgrzybianie sufitów, wymiana fragmentu uszkodzonej posadzki, malowanie elewacji zabrudzonej przez grafitti czy osuszanie zawilgoconych ścian i fundamentów. Konserwacja to także dbanie o czystość obiektu i terenu wokół niego.

Konserwacja budowli – częstotliwość prac

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu jest poddawanie go okresowej kontroli technicznej oraz prowadzenie niezbędnej konserwacji i napraw. Pozwolą one utrzymać właściwy stan techniczny i estetyczny budowli, zabezpieczając przed jego pogorszeniem. W jakich terminach należy wykonywać konserwację? Przynajmniej raz do roku należy skontrolować stan poszczególnych elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, instalacji gazowych oraz kominowych. Co 5 lat powinniśmy sprawdzić ogólny stan techniczny obiektu, instalację elektryczną i piorunochrony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, wskazane jest ich niezwłoczne usunięcie.

Każdy obiekt mieszkalny lub użytkowy wymaga systematycznej kontroli i bieżących, niewielkich napraw. Regularna konserwacja techniczna pozwala utrzymać funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania z budynku, zapobiegając pogorszeniu jego stanu na skutek codziennej eksploatacji i działania czynników atmosferycznych. Dzięki temu każda budowla pozostaje w pełni sprawna i estetyczna, a ryzyko poważniejszych awarii i konieczność remontów zostaną ograniczone do minimum.

Megadex - usługi konserwacyjne.

Media

© 2013-2020 by SN2.EU