czwartek, 08 czerwiec 2017 15:39

Nowe przepisy dla prywatnych właścicieli i działkowców

Wiosenne prace na działce zgodne z prawem, może być trudno, gdyż niektóre przepisy uległy zmianie. Rozpoczął się sezon prac na działkach. Jedni tylko przekopują grządki, inni ścinają drzewa, budują. Co nam wolno? Jak się nie narazić sąsiadom i organom państwowym i samorządowym?

Ogrodzenie, jaki płot, może siatka albo mur?

Jakie wymogi musi spełniać ogrodzenie, o to często pytają właściciele posesji na forach czy w urzędach. Na prywatnej działce na ogrodzenie działki nie trzeba mieć pozwolenia, ale są dwa ograniczenia. Jeżeli wysokość ogrodzenia będzie przekraczać 2,20 m, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia do starostwa, podstawą jest art. 30, § 1, pkt 3 prawa budowlanego. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może nakazać, jakiego typu ogrodzenia można stawiać (informacje uzyskamy w starostwie). Co do ogródków działkowych, to regulamin ROD (rodzinnych ogrodów działkowych) może zawierać szczegółowe postanowienia, np.: ogrodzenie nie może być wyższe niż 1 metr, musi być ażurowe, nie może być zakończone ostrymi elementami i drutem kolczastym, nie można zasłaniać urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, tj. liczników elektrycznych (więcej na rachunekzaprad.com.pl) czy wodomierzy.

Wycinka drzew i krzewów

Okazuje się, że to teraz głośny temat. Wszystko za sprawą tzw. ustawy ministra Szyszki. Na prywatnej działce czy posesji, od 1 stycznia br. na usunięcie drzewa i krzewu nie jest potrzebne zezwolenie wójta, ale tylko w przypadku, jeśli  drzewa (krzewy) rosną na nieruchomości, która jest własnością osoby fizycznej (nie firmy) oraz  drzewa nie są usuwane  na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (czyli po wycince nie będzie się na tej działce np. budować lokali na sprzedaż). Te 2 warunki muszą być spełnione łącznie, o tego wymaga art. 83f § 1 pkt 3a ustawy z 16.12.2016 r. o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Ale uwaga, gmina ma prawo wydać lokalną uchwałę zakazującą wycinki niektórych gatunków na swoim terenie. Ponadto trzeba przygotować się na kolejne zmiany, ponieważ nowe prawo doprowadziło do wycinki drzew w parkach i na skwerach, stanowiących prywatne tereny w miastach, są plany zaostrzenia przepisów. Najważniejszą zmianą, jest przepis zobowiązujący właścicieli, którzy usunęli drzewa. Nie mogą oni przez 5 lat sprzedać działki osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Projekt zmian jest w Sejmie.

Spalanie bioodpadów

To temat, który także wzbudza dużo emocji, zwłaszcza w odniesieniu do prywatnych posesji. Jak rozstrzyga to prawo? Na własnościowej działce, bioodpadów nie można spalać w piecach, kominkach, kuchniach, zakazuje tego art. 191 ustawy o odpadach. Niedopuszczalne jest też spalanie ich na powietrzu, jeśli na danym terenie bioodpady są objęte obowiązkiem selektywnego wywożenia, wtedy właściciel musi mieć umowę na ich wywóz. O szczegóły trzeba pytać w swojej gminie. W ogródku działkowym, także wprowadzony jest całkowity zakaz spalania odpadów i resztek roślinnych. Szerzej o tym mówi § 68 pkt 5 regulaminu Polskiego Związku Działkowców.

Wypalanie traw i ogniska

Te przepisy obowiązują wszystkich, zatem wypalanie m.in. łąk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, jest zabronione. Za złamanie zakazu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 124 i 131 pkt. 11 ustawy o ochronie przyrody). Ognisko można palić, na prywatnej działce, jedynie w odległości minimum 100 m od granicy lasu. W lesie, na torfowisku obowiązuje bezwzględny zakaz, podobnie jest z paleniem ognisk na ogródkach działkowych, jest to zabronione.

Remont  i przebudowa

W tym przypadku inne przepisy obowiązują na prywatnej posesji a inne na ogródku działkowym. Właściciele działek mogą rozbudowywać czy nadbudowywać domy po ówczesnym zgłoszeniu tego do starostwa. Za to remont wnętrza nie wymaga żadnego zgłoszenia, do organów gminnych czy państwowych. Chyba, że podczas remontu zamierzasz przenieść miejsce docelowe licznika energetycznego, gazomierza czy wodomierza, wówczas musisz powiadomić dostawcę energii elektrycznej. Czasem możesz to zrobić za pośrednictwem platformy internetowej, takiej jak eBOK Enea. „Prawo sąsiedzkie”, o którym czasem zapominamy mówi, że prace powinno wykonywać się tak, aby nie utrudnić i nie przeszkadzać sąsiadom, a zwłaszcza nie utrudniać im korzystania z ich posesji. Podczas remontu należy np. ograniczać hałas, nie i przebudowy zagradzać drogi dojazdowej). W ogródku działkowym, regulamin ROD (§ 41) określa, jakie urządzenia można stawiać na działce. Są to np.: altana, szklarnia, tunel foliowy, studnia, sieć wodociągowa, czy kanalizacyjna i elektryczna, basen, oczko wodne, pergole, huśtawki.  W wypadku ustawiania urządzeń trzymajmy się właściwych odległości, np. altanę stawiamy minimum 3 m od granicy działki. 

Porównywarka cen prądu EnergiaDirect.pl

© 2013-2020 by SN2.EU