czwartek, wrzesień 28, 2023
niedziela, 01 wrzesień 2013 17:05

Europie terroryzm nie straszny

Mimo że od poważnych zamachów terrorystycznych minęło już całkiem sporo czasu, nadal wielu z nas boi się swobodnie podróżować chociażby samolotem. Dlatego Komisja Europejska postanowiła nieco uspokoić mieszkańców UE i pokazać, jak wiele robi, abyśmy mogli spać spokojnie.

W jaki sposób Unia walczy z terroryzmem? Stosuje trzy podstawowe kroki, które zapewniają nam całkowitą ochronę. Po pierwsze: zapobiega rekrutacji (uniemożliwia jednostkom i grupom przyciąganie innych do zachowań terrorystycznych oraz sprawdza czy „pokojowo” nastawiona opinia publiczna dominuje nad ekstremistami – aby to osiągnąć UE stara się zadbać o to, aby w jej krajach nie dochodziło do dyskryminacji rasowej czy etnicznej oraz, aby dominującym ustrojem była demokracja wraz z zasadą równości). Po drugie: utrudnianie dostępu do materiałów wybuchowych (np. poprzez ograniczenie kolportażu środków chemicznych, które mogłyby być użyte do skonstruowania domowej bomby). I po trzecie: zwalczanie finansowania organizacji terrorystycznych.
Wszystkie trzy kroki są opisane w filmiku przygotowanym przez Komisję Europejską, który pokazuje nam, że tak naprawdę nie musimy się bać terroryzmu. Mimo braku granic oraz dużej swobody w przepływie towarów między krajami, zagrożenie terrorystyczne jest tak naprawdę minimalne. Unia już o to zadbała, aby wszelkie niedozwolone substancje nie przedostawały się nielegalnymi kanałami a same organizacje terrorystyczne były likwidowane w zarodku. Dlatego, Obywatelu UE – możesz spać spokojnie!

Media