poniedziałek, 15 październik 2012 13:50

Krtek, brambory i spółka, czyli słów kilka o Czechach

Czasem wstyd się przyznać, kiedy na jaw wychodzi jak mało wiemy o najbliższych sąsiadach Polski. Bo czy istotne są kwestie, że mają „śmieszny” akcent lub że właśnie z tego kraju pochodzi Ewa Farna? Pora na małe uzupełnienie wiedzy.
Geograficzne nieścisłości
Czechy są jednym z niewielu państw w Europie, które nie ma dostępu do jakiegokolwiek morza. Ten kraj graniczy tylko z czterema państwami: Słowacją, Niemcami, Austrią i oczywiście Polską. Charakterystyczną cechą powyższego państwa są tzw. cyple, czyli obszary terytorium Czech, które wybiegają w głąb sąsiednich państw. Ukształtowanie powierzchni możemy określić jako wyżynno-górzyste, ponieważ na terytorium tego kraju obszar nizin zajmuje jedynie 24% całej powierzchni.

Polityki kilka garści
Republika Czeska jest określana jako demokracja parlamentarna, powstała na bazie konstytucji z 16 grudnia 1992 roku po rozpadzie Czechosłowacji i Bloku Wschodniego. Wiąże się z tym między innymi fakt, że głową państwa jest prezydent, wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, składający się z Izby Poselskiej  i Senatu. Na czele władzy wykonawczej, oprócz prezydenta stoi powoływany przez niego  premier, który jest jednocześnie zwierzchnikiem rządu.  

Ogóły lub szczegóły
Na terytorium Czech obecnie używa się trzech języków: czeskiego, słowackiego, polskiego oraz odmiany gwary śląskiej (rejony przygraniczne, Śląsk Cieszyński). Funkcjonującą walutą jest korona czeska, dzieląca się na sto halerzy, jednak w strefie przygranicznej można posługiwać się polskimi złotówkami. Co ciekawe, Czesi posiadają aż dwa herby narodowe – wielki i mały. W małym herbie znajduje się srebrny, wspięty na łapach lew z podwójnym ogonem ze złotą koroną i pazurami, na czerwonym tle, który dawniej przynależał do Czech właściwych. Wielki herb jest natomiast podzielony na cztery pola, przy czym na pierwszym i czwartym polu znajduje się opisany lew. W drugim widzimy orła w srebrno-czerwoną szachownicę na niebieskim tle (dawniejszy Herb Moraw) , a w trzecim – czarnego orła ze srebrnym półksiężycem na piersi na złotym tle (Herb Śląska). Herb wielki widnieje na tzw. fladze prezydenckiej, pod którym znajduje się motto Czech: „Prawda zwycięża”.


http://youtu.be/fBArxQEJM2A

Media

© 2013-2020 by SN2.EU