czwartek, maj 30, 2024
poniedziałek, 05 listopad 2012 13:27

Poradziecka republika Armenii

Jest jednym z reliktów po dawnej świetności Związku Radzieckiego. Mały, dosyć niepozorny kraj, który leży na pograniczu dwóch kontynentów: Europy i Azji. Co dzisiaj słychać w Armenii?
Odrobina geografii
Armenia jest państwem znajdującym się na Kaukazie Południowym, zaliczanym do Azji. Graniczy z czterema krajami: Azerbejdżanem, Gruzją, Iranem oraz Turcją. Nie posiada dostępu do morza. Jest o tyle ciekawym miejscem, ponieważ 90% państwa znajduje się na wysokości powyżej tysiąca metrów nad poziomem morza. Za najwyższy punkt uważa się Aragac, mierzący 4090 m n.p.m. wygasły wulkan. Armenia jest zaliczana do obszarów aktywnych sejsmicznie, chociaż ostatnie wstrząsy miały miejsce prawie dwadzieścia lat temu.

Garść polityki
Oficjalnie, na mocy konstytucji uchwalonej 5 sierpnia 1995 roku, Armenia jest demokratyczną republiką parlamentarną, w której obowiązuje trójpodział władz. Jednak wielu politologów wyraża sceptycyzm, odnośnie legalności i prawdziwości wyborów na urząd prezydenta. Jeśli chodzi o głowę państwa, to jest nią prezydent, który jest wybierany na pięć lat. Jednym z jego zadań jest przewodniczenie posiedzeniom rządu, ponieważ wszelkie decyzje podjęte przez ten organ wykonawczy muszą być zaakceptowane przez głowę państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe, wybierane na czteroletnią kadencję. Scena polityczna Armenii jest wielopartyjna – obecnie do ważniejszych partii wlicza się aż dziewięć ugrupowań.

Kapka ogółów
Choć góra Ararat (ta, na której zatrzymała się rzekomo Arka Noego) znajduje się we władaniu Turcji, to właśnie dla Ormian (obywateli Armenii) jest święta, a co ważniejsze – jest jednym z symboli państwowych. Same początki państwowości Armenii datuje się pomiędzy XI a VII wiekiem p.n.e., kiedy to powstało królestwo Urartu. Jednak współczesna historia tego kraju rozpoczyna się dopiero po 1991 roku, kiedy to upadło ZSRR. Niezmiennie językiem urzędowym jest ormiański, natomiast obowiązującą walutą – dram, dzielący się na 100 luma.


Media