środa, czerwiec 19, 2024
poniedziałek, 25 maj 2020 14:16

Poczet papieży XX wieku i ciekawostki - Paweł VI, Jan XXIII, Pius XII, Pius XI, Benedykt XV, Pius X

Poczet papieży i ciekawostki Poczet papieży i ciekawostki

Dzisiaj przedstawimy Państwu sylwetki sześciu Papieży XX wieku od Pawła VI do Piusa X. Jest to dalszą część naszych artykułów o poczcie Papieży. W poprzednim artykule przedstawiliśmy sylwetkę Franciszka - Jorge Mario Bergoglio, Benedykta XVI - Joseph Aloisius Ratzinger, Jana Pawła II - Karol Wojtyła i Jana Pawłą I - Albino Luciani.

 

 

Paweł VI - życie i ciekawostki

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini urodził się 26 września 1897 roku we Włoszech. Był włoskim duchownym rzymskokatolickim. Jego rodzicami byli Giudetta Alghisi i Giorgio Montini. Miał on jednego brata-Ludovico Montin. Przez cztery lata studiował w seminarium w Brescii. 29 maja 1920 w Brescii przyjął święcenia kapłańskie i przeniósł się do Kolegium Lombardzkiego w Rzymie. Został wybrany na papieża 21 czerwca 1963 i przybrał imię Pawła VI. Jego poprzednikiem był Jan XXIII. Jak papież przez wszystkie lata sprawowania się w roli głowy kościoła kontynuował rzetelną pracę nad reformą kościoła katolickiego. O papieżu Pawle VI można powiedzieć, że żył bardzo skromnie i był człowiek bardzo zawierzonym w Boga.

Paweł VI - życie i ciekawostki

Wybór Pawła VI na Papieża - film video

Papież dokonał beatyfikacji Maksymiliana Kolbego i Marii Ledóchowskiej. Paweł VI zmarł w niedzielę 6 sierpnia 1978 roku o godzinie dwudziestej pierwszej czterdzieści w Castel Gandolfo. Przyczyną jego śmierci był prawdopodobnie rozległy zawał serca z obrzękiem płuc. Jego ciało spoczywa w Bazylice św. Piotra. Paweł VI w całym swoim życiu napisał wiele książek, w których poruszał wiele tematów katolickich, dotyczących wiary i istanienia Boga np. Evangelii nuntiandi, Humanae vitae, Populorum progressio, Ecclesiam Suam, Wyznanie wiary Ludu Bożego, Sacerdotalis caelibatus, Christi Matri Rosarii, Mense Maio. Paweł VI został beatyfikowany 19 października 2014 roku przez papieża Franciszka. Jego dniem wspomnienia liturgicznego jest 26 września, czyli dzień urodzin.

 

 

Jan XXIII - życie i ciekawostki

Właściwe imię i nazwisko papieża Jana XXIII to Angelo Giuseppe Roncalli. Urodził się on 25 listopada 1881 w Sotto il Monte. Jego rodzicami byli Giovanni Battista Roncalli i Marianna Giulia Mazzola. Papież już od najmłodszych lat uczył się łaciny u miejscowego proboszcza. Pierwszą komunię przyjął w 1888 roku, a bierzmowanie w 1889 roku. Na papieża został wybrany 28 października 1958 roku i został uznany za „Papieża Przejściowego” ze względu na podeszły wiek. W czasie pięciodniowego konklawe miał już siedemdziesiąt siedem lat. W swoim życiu, jako papież podjął cztery ważne decyzje: zwiększył liczebność Kolegium Kardynałów, postanowił zwołać synod i sobór powszechny oraz zrewidować kodeks prawa kanonicznego. Całe życie Papieża było bardzo fascynujące. Mimo krótkiego pontyfikatu wiele dobrego zdziałał dla kościoła katolickiego.

Wybór Jana XXIII na Papieża - film video

Angelo Giuseppe Roncalli był papieżem, ale mimo to bardzo lubił żartować. Był to człowiek pogodny, zaangażowany oraz bardzo oddany Bogu i swoim wiernym. Jego beatyfikacja odbyła się 3 września 2000 roku na Placu Świętego Piotra przez Jana Pawła II, natomiast kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku. Jednym z najważniejszych zamysłów papieża Jana XXIII było pragnienie doprowadzenia do zjednoczenia chrześcijan. Papież zmarł w Watykanie 3 czerwca 1963 roku o godzinie 19:49, a przyczyną jego śmierci był prawdopodobnie rak żołądka. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Nie mam innej woli jak tylko wolę Boga". Obecnie ciało Jana XXIII jest złożone u stóp ołtarza św. Hieronima w bazylice św. Piotra na Watykanie.

Jan XXIII - życie i ciekawostki

 

Pius XII - życie i ciekawostki

Prawdziwe imię papieża Piusa XII to Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Był on rzymskokatolickim duchownym, żyjącym na przełomie lat 1876-1958. Jego rodzicami byli Filipp Pacelli i Virginii Graziosi. 3 kwietnia 1917 papież Benedykt XV mianował go nuncjuszem w Monachium w Bawarii. Podczas swojej działalności dyplomatycznej w latach 30, składał wizyty w wielu krajach, między innymi w Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Po śmierci Piusa XI zostal wybrany na papieża i przyjął imię Piusa XII. Uroczystość jego koronacji po raz pierwszy była transmitowana przez radio. Jego pontyfikat przypadł na najdramatyczniejsze wydarzenia dwudziestego stulecia, czyli na II wojnę światową i faszyzm niemiecki. Papieżowi zarzuca się, że nie potępił oficjalnie prześladowania Żydów. Jego dążenie do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego można ocenić negatywnie, ponieważ sprawiły, że szedł na kompromisy z Niemcami.

Pius XII - Papież wojny - film video

Wybór Piusa XII na Papieża - film video

 

Pius XII zmarł 9 października 1958 roku w Castel Gandolfo. Przyczyną jego śmierci najprawdopodobniej była ostra niewydolność krążeniowa spowodowana atakiem serca. Jego proces beatyfikacji rozpoczął się 18 listopada 1965 roku, natomiast w grudniu 2007 roku papież Benedykt XVI zadecydował o wstrzymaniu procesu beatyfikacyjnego. Pius XII w swoim życiu napisał kilkanaście książek, które noszą następujący tytuły: Mystici Corporis, Humani generis, Mediator Dei, Ad Caeli Reginam, Divino afflante Spiritu.

Pius XII - życie i ciekawostki

Papieże XX wieku najbardziej dbali o dobro wspólne, łagodząc skutki wojny na świecie, podejmowali wiele inicjatyw pokojowych oraz wiele innych. W czasie swojego panowania wnieśli bardzo dużo do historii kościoła.

Poczet papieży XX wieku tworzyli:

 • Papież Jan Paweł II
 • Papież Jan Paweł I 
 • Papież Paweł VI 
 • Papież Jan XXIII 
 • Papież Pius XII 
 • Papież Pius XI
 • Papież Benedykt XV 
 • Papież Pius X 

Wszyscy Ci papieże byli duchownymi, którzy starali się, aby kościół był jednością. Walczyli o prawa chrześcijan i potępiali ich prześladowanie.

 

Papież Pius XI - życie i ciekawostki

Ambrogio Damiano Achille Ratti urodził się 31 maja 1857 roku w Desio koło Mediolanu. Był włoskim rzymskokatolickim duchownym. W wieku 61 lat został mianowany przez papieża Benedykta XV wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie. Natomiast trzy lata później arcybiskupem Mediolanu i kardynałem prezbiterem kościoła Santi Silvestro e Martino ai Monti. Sześć miesięcy przed wyborem na papieża uzyskał kapelusz kardynalski, który był oznaką godności kardynalskiej. W roku 1922, a dokładnie 6 lutego został wybrany na papieża i przyjął imię Piusa XI. Był bardzo mądrym człowiekiem, dbającym o dobro całego kościoła. Angażował się między innymi w łagodzenie skutków wojny na świecie. Podejmował stanowcze kroki, by nawiązać stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami. Doprowadził do podpisania ponad dwudziestu porozumień i znacznie poprawił stosunki między państwem, a kościołem.

Pontyfikat Papieża Piusa XI - film video

Papież Pius XI bardzo interesował się sprawami misji i sprzeciwiał się sytuacji w Meksyku i Rosji, gdzie niestety prześladowano katolików. Przyczynił się do rozwinięcia idei pierwszych piątków miesiąca, jako zadośćuczynienia Sercu Jezusa za grzechy ludzkości. Wprowadził również uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, którą obchodzimy pierwszego stycznia.

Pius XI - życie i ciekawostki

Wydał następujących serię encyklik:

 • Divini illius magistri,
 • Casti conubii,
 • Nova impendet,
 • Quadragesimo anno.

Papież Pius XI zmarł 10 lutego 1939 roku w Watykanie o godzinie piątej trzydzieści rano. Został pochowany w Bazylice św. Piotra, która znajduje się na wzgórzu Watykańskim.

 

Benedykt XV - życie i ciekawostki

Pełne imię i nazwisko Benedykta XV to Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa. Urodził się 21 listopada 1854 roku w Genui. Tak samo, jak papież Pius VI był włoskim duchownym. Pochodził z rodziny patrycjuszowskiej. Jego ojcem był Giuseppe della Chiesy i Giovanny Migliorati. W roku 1878 przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie. Natomiast dwa lata później wstąpił do III Zakonu św. Dominika, zostając tam tercjarzem. Papież Pius XI w roku 1907 mianował go arcybiskupem Bolonii, a po czterech dniach przyjął sakrę. Siedem lat później został wybrany papieżem i przyjął imię Benedykt XV. Jego koronacja odbyła się 6 września 1914 roku. Za czasów swojego sprawowania podejmował naprawdę wiele inicjatyw pokojowych oraz tak jak poprzedni papież, starał się łagodzić skutki wojny. W roku 1921 założył Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie. Był to włoski uniwersytet niepubliczny.

Pontyfikat Papieża Benedykta XV - film video

Był autorem następujących książek:

 • Ad Beatissimi Apostolorum,
 • Providentissima Mater,
 • I sacramenti. Segni di Dio nel mondo,
 • Lettere: In tempo di guerra,
 • Maximum illud. Ediz. italiana e latina,
 • Gesù Cristo. Il Dio con noi. I fondamenti della fede,
 • L'amore si apprende. Le stagioni della famiglia,
 • Ad beatissimi apostolorum principis. Litterae encyclicae, die I Novembris 1914,
 • Imparare a credere.

Papież Benedykt XV kreował trzydziestu dwóch kardynałów na pięciu konsystorzach, czyli zgromadzeniach w celu rozwiązania bardzo ważnych spraw. Zmarł w roku 1922, a dokładnie 22 stycznia w Rzymie. Przyczyną jego śmierci była grypa, z której rozwinęło się groźne zapalenie płuc. Jego ciało spoczywa w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Benedykt XV - życie i ciekawostki

 

Pius X - życie i ciekawostki

Giuseppe Melchiorre Sarto urodził się 2 czerwca 1835 roku w Riese. Był włoskim duchownym rzymskokatolickim oraz patriarchą Wenecji w latach 1893–1903. Miał sześć sióstr i trzech bracia, a jego rodzicami byli listonosz i szwaczka. 18 września 1858 roku po ukończeniu seminarium w Padwie otrzymał święcenia kapłańskie od biskupa Jana Antoniego Fariny. Natomiast w roku 1867 został proboszczem w Salvano, a osiem lat później kanonikiem w Treviso i kanclerzem. Tego samego roku został również ojcem duchownym i rektorem seminarium, a rok później kanclerzem kurii biskupiej. Leon XIII w roku 1884 mianował go biskupem Mantui. W roku 1903, a dokładnie 4 sierpnia został wybrany Papieżem i przyjął imię Pius X. Był przeciwnikiem modernizmu i dał temu wyraz w dekrecie Lamentabili. Podejmował kroki mające na celu zreformować Kurię Rzymską, zmniejszając liczbę kongregacji i wyznaczając im nowe zadania. We wszystkich swoich zadaniach niestety czuł się osamotnimy. W roku 1914 zachorował i już nigdy nie wyszedł z choroby. Zmarł w Rzymie w nocy 20 sierpnia 1914 o godzinie pierwszej piętnaście. Papież Pius X został pochowany w Bazylice św. Piotra. Jego ciało spoczywa w Kaplicy Ofiarowania NMP.

Życiorys Piusa X - film video

Pius X - życie i ciekawostki

Papież Pius X był autorem książek:

 • Pascendi Dominici Gregis,
 • Katechizm Św. Piusa X,
 • E Supremi,
 • Ad Diem Illum Laetissimum,
 • Haerent Animo.

Poczet Papieży XX i XXI wieku - INFOGRAFIKA

Infografika - pontyfikaty Papieży XX i XXI wieku

Papieżami w XXI wieku byli:

Papieżami w XX wielu byli:

 • Papież Jan Paweł II (urodzony 18.05.1920 - zmarł 02.06.2005)
 • Papież Jan Paweł I (urodzony 17.10.1912 - zmarł 28.09.1978)
 • Papież Paweł VI (urodzony 21.06.1963 – zmarł 06.08.1978)
 • Papież Jan XXIII (urodzony 28.10.1958 – zmarł 03.06.1963)
 • Papież Pius XII (urodzony 02.03.1939 – zmarł 09.10.1958)
 • Papież Pius XI (urodzony 06.02.1922 – zmarł 10.02.1939)
 • Papież Benedykt XV (urodzony 03.09.1914 – zmarł 22.01.1922)
 • Papież Pius X (urodzony 04.08.1903 – zmarł 20.08.1914)