Czy bankowość internetowa jest bezpieczna?
Czy mogę zostać okradziony przez hakera?
Jak chronić się przed przestępstwami internetowymi?

Czy wiesz jakie środki przymusu może stosować wobec Ciebie ochrona?
Czy wobec każdego mogą być użyte kajdanki?
Na co jesteś narażony ze strony ochrony w supermarkecie?

Zagadnienie dotyczące użycia broni palnej przez pracowników ochrony uregulowane zostało w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

Strona 3 z 3
© 2013-2020 by SN2.EU