sobota, czerwiec 22, 2024
czwartek, 12 styczeń 2012 21:53

GE i Microsoft stworzą zorientowany na pacjenta systemu usprawniający opiekę zdrowotną

Firma GE oraz Microsoft przedstawiły wspólny plan utworzenia spółki joint venture, której celem będzie zapewnienie organizacjom i pracownikom sektora służby zdrowia nowatorskiego systemu gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu poprawi się jakość opieki medycznej, a pacjenci zyskają jeszcze lepszą obsługę.

Nowa spółka stworzy otwartą, zgodną operacyjnie platformę technologiczną oraz innowacyjne aplikacje kliniczne, które ułatwią zarządzanie służbą zdrowia.
System opieki zdrowotnej na całym świecie zmienia się. Kiedyś wystarczało indywidualne zarządzanie danymi każdego pacjenta, natomiast obecnie potrzebny jest system, który byłby zdolny zarządzić wręcz populacją. By zyskać lepszy dostęp do informacji, wykorzystując przy tym doświadczenia pacjenta i wprowadzić nowe modele płatności, usługodawcy medyczni muszą wypełnić luki i zintegrować dane. Znajdują się one obecnie w odizolowanych od siebie systemach, jeśli uda się je połączyć pacjent zyska lepszą opiekę zdrowotną poprzez sprawniejsze zarządzanie i koordynację.  

Dzięki bogatemu doświadczeniu Microsoftu w zakresie tworzenia platform, połączonego  z rozwiązaniami firmy GE Healthcare w dziedzinie aplikacji klinicznych i przepływu danych, organizacje służby zdrowia i ich pracownicy zyskają inteligentne, wszechstronne systemy, które ułatwią im reagowanie na potrzeby szybko rozwijającego się, coraz bardziej złożonego sektora.

„Doświadczenie i zasoby firm GE Healthcare i Microsoft uzupełniają się nawzajem. Ich kombinacja zapewni nową wiedzę, rozwiązania i usprawnienia, które z kolei ułatwią realizację wspólnego celu obu firm, jakim jest stworzenie połączonego, zorientowanego na pacjenta systemu usprawniającego opiekę zdrowotną” – powiedział Jeffrey R. Immelt, prezes i dyrektor generalny GE. „Zapewnienie odpowiedniego poziomu kosztów i jakości usług medycznych oraz dostępu do nich jest problemem służby zdrowia na całym świecie. Wydajność i zakres systemów wspierających takie usługi nabiera więc jeszcze większego znaczenia w każdym kraju, na każdym poziomie opieki. Nasze nowe przedsięwzięcie pokaże, co można osiągnąć w tym zakresie, jeżeli najlepsze firmy połączą swoje komplementarne zasoby, aby realizować wspólny cel”.

Nowa spółka joint venture zapewni unikatową, otwartą platformę, która umożliwi usługodawcom medycznym oraz niezależnym dostawcom oprogramowania tworzenie aplikacji klinicznych nowej generacji. Spółka będzie również tworzyć na tej platformie własne aplikacje, wykorzystując swoich programistów. Platforma będzie mogła współpracować z wieloma medycznymi rozwiązaniami informatycznymi różnych producentów, nie tylko GE Healthcare IT.

„Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej po przystępnych cenach jest jednym  z najtrudniejszych do osiągnięcia celów w każdym kraju, ale nowoczesne technologie mogą wiele zmienić w tej dziedzinie na lepsze” – powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny firmy Microsoft. „Microsoft oferuje otwarte, zgodne operacyjnie platformy dla służby zdrowia oraz bogate doświadczenie w dziedzinie oprogramowania. Połączenie tych zasobów z doświadczeniem i rozwiązaniami GE otworzy nowe możliwości zarówno dla pacjentów, jak i dostawców usług medycznych. Dzięki współpracy GE i Microsoft systemy obsługujące służbę zdrowia staną się bardziej inteligentne i efektywne ekonomicznie, a równocześnie podniosą jakość opieki nad pacjentem”.

Produkty i usługi nowej spółki zapewnią dostęp do informacji, które ułatwią rozwiązanie wielu ważnych problemów służby zdrowia. Oto przykłady:

Infekcje szpitalne – W samych Stanach Zjednoczonych notuje się rocznie około 1,7 miliona infekcji szpitalnych, które generują 35 mld USD dodatkowych kosztów opieki zdrowotnej oraz powodują blisko 100 000 zgonów. Dzięki połączeniu danych z różnych systemów informatycznych, identyfikacji pacjentów najbardziej narażonych na określone infekcje szpitalne oraz udostępnieniu zaleceń i protokołów w przepływie zadań usługodawców medycznych, nowe rozwiązanie umożliwi placówkom służby zdrowia efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zapewnienie lepszej opieki po niższych kosztach.

Zarządzanie leczeniem chorób chronicznych – Jak wynika z danych Centrów Zwalczania Chorób (Centers for Disease Control), około 133 miliony (tj. prawie połowa dorosłych) Amerykanów cierpi na co najmniej jedną chroniczną chorobę wymagającą leczenia przez całe życie. Aby pomóc pacjentom i ich lekarzom w skuteczniejszym leczeniu chorób chronicznych, platforma i aplikacje umożliwią przekazywanie danych z domowych urządzeń medycznych (np. aparatów mierzących ciśnienie, wag i glukometrów) lekarzom i opiekunom, aby ułatwić im śledzenie stanu pacjenta, koordynowanie planów leczenia, zarządzanie dietą oraz interwencje w odpowiednim czasie.

Nowa firma, której nazwy jeszcze nie ustalono, będzie miała centralę w pobliżu kampusu firmy Microsoft w Redmond w stanie Waszyngton, duży oddział w Salt Lake City w stanie Utah oraz mniejsze oddziały w innych miastach na całym świecie. Dyrektorem generalnym nowej spółki zostanie Michael J. Simpson, obecnie wiceprezes i dyrektor generalny działu informatycznego GE Healthcare. Uruchomienie nowej spółki joint venture podlega zwyczajowo przyjętym warunkom, w tym zatwierdzeniom wymaganym przez prawo, prawdopodobnie nastąpi w pierwszej połowie 2012 r.

Więcej w tej kategorii: « Okularnik na stoku Przetrwaj zimę »