poniedziałek, 29 styczeń 2018 14:21

Nowotwór jądra – omówienie poszczególnych typów

Nowotwory jądra mogą pojawić się w każdym wieku, ale najliczniejszą grupą chorych są chłopcy i mężczyźni w wieku od 15 do 35 lat. W tej grupie najczęściej występują nasieniaki i nienasieniaki. U noworodków i niemowlaków guzy przeważnie mają postać potworniaków lub raka pęcherzyka żółtkowego, a u osób w podeszłym wieku spotykane są głównie nasieniaki spermatocytowe.

 

Rodzaje nowotworów jąder

Nowotwory te stanowią około 1% wszystkich nowotworów i dotykają najczęściej ludzi młodych. Charakterystyczną cechą jest to, że często w obrębie jednej zmiany można znaleźć komórki wywodzące się z różnych grup. Podstawowe rodzaje nowotworów jąder to:

  • Nasieniaki – rozwijające się z komórek produkujących plemniki.
  • Nienasieniaki – mogą wywodzić się z różnych komórek i wyróżnia się cztery ich typy: rak zarodkowy, potworniak, guz pęcherzyka żółtkowego, rak kosmówkowy. Są bardzo groźne, gdyż potrafią rozwijać się bezobjawowo, a w momencie ich rozpoznania często dają już przerzuty do węzłów chłonnych i odległych narządów.
  • Rak zarodkowy (carcinoma embryonale) – najbardziej agresywny spośród wszystkich nienasieniaków, jednak może być skutecznie leczony za pomocą chemioterapii.
  • Potworniak (teratoma) – u dzieci jest najczęściej guzem łagodnym, jednak u dorosłych może ulec zezłośliwieniu.
  • Rak pęcherzyka żółtkowego (yolk sac tumor) – jest rozpoznawany głównie u dzieci i charakteryzacje się dobrym rokowaniem.
  • Rak kosmówkowy (choriocarcinoma) – szybko tworzy przerzuty, a jego leczenie jest trudne i rokowanie złe.
  • Carcinoma in situ (CIS) – to postać raka jądra, która uważana jest za stan przedrakowy. Zmiany nowotworowe są zlokalizowane w obrębie kanalików produkujących nasienie. Przemiana gonocytów zachodzi jeszcze w życiu płodowym, a CIS po wielu latach może przekształcić się w raka jądra.

Nowotwory jądra przeważnie są chorobami o dobrym rokowaniu, pod warunkiem wczesnego wykrycia i prawidłowego leczenia. Podstawową czynnością jest samobadanie i samoobserwacja jąder, a w przypadku zauważenia podejrzanych stwardnień, guzków i zmian – diagnostyka lekarska. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na serwis bolprzebijajacy.pl, gdzie poruszana jest tematyka nowotworów oraz ich leczenia.

Więcej na: https://bolprzebijajacy.pl/strona-glowna-pacjenta/choroba-nowotworowa/nowotwor-jadra/

© 2013-2020 by SN2.EU