czwartek, wrzesień 28, 2023
piątek, 23 kwiecień 2021 16:18

Jakie licencje można zdobyć w ośrodkach szkolenia lotniczego?

kurs szybowcowy kurs szybowcowy pixabay

Ośrodki szkoleń lotniczych prowadzą w zależności od posiadanych przez nie uprawnień, szereg różnorodnych kursów pozwalających uczestnikom przygotować się do państwowych egzaminów na różne licencje lotnicze.

Niektóre szkoły proponują pełne zestawy uprawnień i prowadzą szkolenia od najmniejszych etapów, przez bardziej zaawansowane, aż po uzyskanie licencji pilota zawodowego, a w innych możliwe jest wykonanie szkolenia tylko na określone licencje.

Jakie kursy można zrobić w ośrodkach latania?

Renomowane ośrodki szkoleń lotniczych, na przykładzie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej prowadzą kursy latania przygotowujące do egzaminów licencyjnych z różnych poziomów lotniczej kariery. Są to m.in kursy na loty balonami, szybowcami, dronami, jak np. opisane tutaj: https://osl.azl.pl/project/uavo-drony/ szkolenie Uavo-Drony, kursy dające licencję do lotów samolotami turystycznymi (osobno realizowane na loty dzienne i loty nocne), śmigłowcami różnej klasy, a także pełne szkolenia do egzaminów na pilota zawodowego (dopiero te uprawniają do wykonywania lotów komercyjnych - płatnych). Każdy z kursów, jaki można rozpocząć w szkole latania obejmuje standardowo dwa tryby nauczania. Pierwszym jest część teoretyczna, której celem jest poznanie przez kursantów zasad prawa lotniczego, terminów związanych z łącznością w powietrzu i na ziemi, meteorologią, ruchem lotniczym i całym szeregiem innych istotnych kwestii, bez których znajomości, żaden pilot nie powinien siadać za sterami samolotu. Drugim etapem jest część praktyczna obejmująca konkretną ilość lotów, najpierw realizowanych z instruktorem, a następnie samodzielnie, a całość wieńczy egzamin przed zewnętrzną, Państwową Komisją Egzaminacyjną (PKE).

Czy każdy może zostać pilotem?

Teoretycznie pilotem może zostać każdy, ale tylko wtedy, jeśli spełnia określone wymagania. Nie chodzi tu jedynie o poprawne zaliczenie szkolenia licencyjnego, wiedzę i umiejętności, ale również kwestie zdrowotne. Dla przykładu licencję na sterowaniem szybowcem (szczegóły na stronie https://osl.azl.pl/project/kurs-szybowcowy-spl-szkolenie/) można zrobić od 16 roku życia, ale wyłącznie po przedłożeniu badania lotniczo-lekarskiego zgodnego z wytycznymi odpowiednim, państwowych rozporządzeń. Osoba, która takich badań nie przejdzie pozytywnie, nie będzie miała możliwości nawet rozpocząć szkolenia, dlatego to właśnie od badań rozpoczyna się ścieżka do bycia lub niebycia pilotem. Tu warto też wiedzieć, że każdy poszczególny kurs związany jest z nieco innymi badaniami lekarskimi. Innego stanu zdrowia oczekuje się od osób aspirujących do licencji samolotami turystycznymi, a innego od tych, którzy chcieliby prowadzić samoloty pasażerskie czy bojowe i wojskowe. Przy niektórych szkoleniach można bez badań przystąpić do części teoretycznej określonych paneli wiedzowych, ale już nie do praktycznej, dlatego przed podjęciem decyzji o staraniu się o stanowisko pilota, lepiej jest kwestie medyczne załatwić wcześniej, by w toku kursu pilotażowego uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.