poniedziałek, 16 sierpień 2010 15:07

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – 19 sierpnia 2010

W tym roku po raz drugi obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która w ten sposób pragnie zwiększać świadomość na temat działań pomocowych na świecie, a także pracy ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się pomocą humanitarną.
Komisja Europejska zwraca uwagę, że dzień ten pomyślany jest jako hołd wszystkim tym, którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni niosąc pomoc innym. Sama data – 19 sierpnia – jest związana z zamachem na siedzibę ONZ w Bagdadzie. Zginęły wówczas 22 osoby: pracownicy organizacji pomocowych, a wśród nich przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ, Sergio Vieira de Mello.

Temat przewodni tegorocznych obchodów – „Jesteśmy pracownikami humanitarnymi” – ma na celu przybliżenie społeczności międzynarodowej specyfiki tego wyjątkowego zawodu oraz pokazanie, że wykonują go ludzie wielu narodowości i specjalności, którzy w swej pracy kierują się podobnymi wartościami. Ten dzień służy także przypomnieniu, iż pomoc może przybierać najrozmaitsze formy – począwszy od opieki medycznej przez zapewnienie pożywienia do przekazywania wiedzy. Wszystko to ma na celu ochronę życia ludzkiego.

Pomysłodawcy dnia przypominają także, iż pracownicy humanitarni niosą pomoc w trudnych warunkach, bez względu na wyznanie czy deklaracje polityczne. ONZ zwraca uwagę na fakt, że mimo to coraz częściej postrzega się ich jako stronę w konflikcie. Ta opinia kierowana jest błędnym przekonaniem, iż pomoc dostarczana jest tylko i wyłącznie przez Zachodnie agendy, a pracownicy humanitarni reprezentują ich interesy oraz światopogląd. Na skutek tych nieporozumień co roku giną dziesiątki pracowników, a setki z nich to ofiary ataków lub porwań. Z tego powodu cierpią także ubodzy, ofiary katastrof i wojen pozbawione dostępu do należnej im pomocy.

ONZ wyraża nadzieję, że obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej przyczynią się do zwiększenia zaufania wobec pracowników humanitarnych, a także poszanowania i uznania neutralności, bezstronności oraz niezależności, będących trzema zasadami leżącymi u podstaw pomocy humanitarnej.
© 2013-2020 by SN2.EU