sobota, maj 18, 2024
wtorek, 21 grudzień 2021 12:25

Nagrzewnice gazowe typu ROOF-top

Nagrzewnice gazowe Nagrzewnice gazowe pixabay

Ogrzewanie obiektów średnio- i wielkokubaturowych wymaga zastosowana systemów grzewczych, które umożliwią zapewnienie komfortu cieplnego osób przebywających wewnątrz przy ograniczeniu kosztów z tym związanych do minimum. Nagrzewnice powietrza gazowe typu Roof-top są często wybieranym rozwiązaniem, dlaczego?

Nagrzewnice gazowe typu Roof-top

Aby nagrzewnice działały efektywnie, a co z tym związane efekt finalny był w pełni zadowalający, konieczne jest właściwe dobranie wielu komponentów. Komponenty te powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów. Nagrzewnice dachowe są kompletnymi systemami grzewczo-wentylacyjnymi, które przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji obiektów wielkokubaturowych przy zastosowaniu bezpośredniego nadmuchu ciepła lub z wykorzystaniem kanałów. Spalanie gazu prowadzi do powstania energii cieplnej w wymienniku. Przepływ tej energii wymuszany jest przez wentylator lub wentylatory do wnętrza pomieszczenia. Powietrze recyrkulacyjne miesza się w komorze mieszania z powietrzem przychodzącym z zewnątrz. Pozioma konstrukcja nagrzewnic umożliwia montaż na zewnątrz, zwykle na dachu obiektu, który jest ogrzewany.

Nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne EOLO RT firmy Systema Polska mogą być dowolnie konfigurowane pod kątem stopnia filtracji, definiowania wydatku powietrza a także jego sprężu. W skład wyposażenia centrali wchodzi system czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie filtrów i innych elementów. W ofercie firmy Systema Polska znajdziemy nagrzewnice gazowe Roof-top –EOLO BC RT (z wymiennikiem kondensacyjnym) oraz nagrzewnice gazowe Roof-top –EOLO BL RT (z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu).

Jak dobrać odpowiednią nagrzewnicę?

Program doboru produktów Systema Polska pozwala klientowi obliczyć zapotrzebowanie ciepła dla obiektu, który ma być ogrzewany. Korzystanie z kart katalogowych umożliwi dobranie właściwego modelu.

W ofercie firmy Systema Polska znajdziemy szeroką gamę produktów potrzebnych dla instalacji grzewczo-wentylacyjnych w obiektach przemysłowych, takich jak promienniki podczerwieni, pasy promieniujące, destryfikatory czy kurtyny powietrzne.