sobota, maj 18, 2024
wtorek, 31 sierpień 2021 13:30

Kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę – stan prawny na 2021

Domki bez pozwolenia Domki bez pozwolenia

Przepisy prawa zmieniają się regularnie, dlatego trzeba je na bieżąco śledzić. Kiedy chodzi o prawo budowlane we wrześniu 2020 roku nastąpiło uproszczenie procesów inwestycyjno – budowlanych.

Zmiany dotyczą projektów zagospodarowania działku oraz terenu, projektów technicznych oraz architektoniczno-budowlanych.

Zmiany w przepisach prawa budowlanego

Domki bez pozwolenia to temat powszechnie poruszany, gdyż dzięki odpowiednim przepisom można uniknąć wielu formalności i obejść się bez uzyskania zgody ze strony urzędu. Do tej pory w skład projektu budowlanego wchodził projekt zagospodarowania działku, projekt architektoniczny oraz techniczny. Z kolei podział projektu nie tylko przyspieszy, ale dodatkowo uprości procedurę. Jednocześnie ustawodawca wyznacza szereg nieruchomości i budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę, oczywiście jest to uwarunkowane spełnieniem konkretnych warunków.

Zgłoszenie budowy i robót budowlanych – kiedy jest wystarczające?

Domki bez pozwolenia mogą powstawać, kiedy znajdują się w całości na działce albo działkach, na których miało miejsce ich zaprojektowanie (nie jest wymagane pozwolenie na budowę). Można się obejść bez pozwolenia w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych. Te same zasady obowiązują wolnostojące parterowe budynku stacji transformatorowych i kontenerowych, których wielkość nie przekracza 35 m2. Do tej grupy zalicza się także zbiorniki bezodpływowe, tymczasowe obiekty budowlane, pomosty o długości nieprzekraczającej 25 m oraz instalacje zbiornikowe na gaz. Już wkrótce ukarze się nowelizacja ustawy, która informuje, że domki bez pozwolenia mogą być budowane bez uzyskania zgody. Jednak bardzo ważne jest spełnienie warunku odnośnie do ich wielkości, czyli nie mogą przekraczać 70 m2. Taka powierzchnia spokojnie pomieści czteroosobową rodzinę i zapewni im komfortowe warunki życia bez konieczności uzyskania specjalnego pozwolenia na budowę.