wtorek, maj 28, 2024
piątek, 25 sierpień 2023 16:08

Zasiłek pogrzebowy – co warto o nim wiedzieć?

DomPogrzebowyLomianki.pl DomPogrzebowyLomianki.pl mat. prasowe

Strata osoby bliskiej to szczególnie trudne doświadczenie. Rodzina, oprócz żałoby i żalu, musi w tym bolesnym momencie dodatkowo zająć się szeregiem formalności, związanych z organizacją pochówku. A to niesie ze sobą spore koszty. Pewnym wsparciem może się dla nich okazać zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i jak go uzyskać? Jaka jest wysokość świadczenia? O tym przeczytacie poniżej.

 

Czym jest zasiłek pogrzebowy i komu przysługuje?

Zasiłkiem pogrzebowym nazywamy świadczenie, wypłacane jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po śmierci osoby, która była ubezpieczona w ZUS, miała przyznaną emeryturę (lub spełniała warunki do jej przyznania) bądź rentę socjalną, przebywała na zasiłku chorobowym lub pobierała świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłek przysługuje również po śmierci osoby, która sama nie była ubezpieczona, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Zasiłek jest wypłacany w celu pokrycia wydatków związanych z organizacją pochówku.

Kto może się starać o zasiłek pogrzebowy?

Utarło się, że o zasiłek pogrzebowy może się starać rodzina zmarłego. Tak naprawdę zostaje on wypłacony osobom lub podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu i mogą to udowodnić w ZUS. Zgodnie z tą zasadą zasiłek przysługuje np.:

  • członkom rodziny,
  • pracodawcom,
  • domom pomocy społecznej,
  • gminom i powiatom,
  • związkom wyznaniowym i osobom prawnym kościelnym.

Co więcej, jeśli większe grono osób przedstawi dokumenty poświadczające poniesienie kosztów związanych z pochówkiem, wówczas zasiłek jest dzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkich zainteresowanych.

Zdarza się, że bliscy zmarłego powierzają zajęcie się większością formalności pogrzebowych zakładowi pogrzebowemu, np. DomPogrzebowyLomianki.pl. Dotyczy to często również składania wniosku do ZUS. Wiąże się to z wypełnieniem odpowiednich dokumentów oraz dopłaceniem ewentualnej różnicy w cenie pochówku. Pozostałą kwotę zakład otrzymuje już z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość świadczenia i jak je uzyskać?

Obecna wysokość zasiłku pogrzebowego od ZUS wynosi 4000 zł. Najczęściej nie jest to kwota, która pozwala na pokrycie wszystkich kosztów pochówku.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć komplet dokumentów do ZUS (jednostka, z której zmarły otrzymywał emeryturę lub rentę, bądź oddział ZUS zgodny z miejscem zamieszkania wnioskodawcy). Do wypłaty zasiłku niezbędny jest:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (formularz ZUS Z-12),
  • akt zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Czas na dostarczenie dokumentów do ZUS to 12 miesięcy, liczone od dnia śmierci osoby, której dotyczą poniesione koszty. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń.

Zasiłek pogrzebowy – podsumowanie

Zasiłek pogrzebowy jest pewną formą wsparcia materialnego dla osób, które po śmierci bliskiego zostają nie tylko z bólem i żałobą, ale też z przyziemnymi obowiązkami i płatnościami. Warto zatem wiedzieć, komu przysługuje takie świadczenie i jak je uzyskać.