środa, czerwiec 12, 2024
sobota, 28 styczeń 2023 12:47

Plan ewakuacyjny budynku - najważniejsze zasady

Plany ewakuacyjne Plany ewakuacyjne Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Plan ewakuacyjny określa kroki jakie należy podjąć w razie pożaru. Określa gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, zawiera informacje dotyczące oznakowania, czy punktów zbornych. Plan ewakuacji musi zapewnić bezpieczeństwo w razie sytuacji awaryjnej.

 

Plan ewakuacyjny

Plan ewakuacji jest ważnym elementem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, który określa, jakie kroki należy podjąć w przypadku m.in. pożaru. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku, określa jakie informacje powinny znaleźć się w planie ewakuacji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych.

Plan ewakuacyjny powinien być dostosowany do specyfiki budynku, liczby jego użytkowników, a także potencjalnych zagrożeń. Dlatego też ważne jest aby go regularnie aktualizować i przeprowadzać odpowiednie szkolenia dla pracowników i użytkowników budynku, aby byli oni przygotowani na ewentualne sytuacje awaryjne. 

Dowiedź się więcej informacji na stronie https://pol-poz.pl/plany-ewakuacyjne.

Co powinien zawierać plan ewakuacji? 

Plany ewakuacyjne budynku powinny zawierać szczegółowe informacje na temat procedur ewakuacji, tras ewakuacyjnych, oznakowania ewakuacyjnego, punktów zbornych oraz odpowiedzialności osób za koordynację ewakuacji. Powinny one również uwzględniać specyfikę budynku, w tym liczbę pięter, układ poszczególnych pomieszczeniach oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ważne jest, aby wszystkie trasy ewakuacyjne były łatwo widoczne i łatwo dostępne, a punkty zborne znajdowały się w bezpiecznych miejscach, z dala od budynku. W planie ewakuacyjnym powinny być również uwzględnione procedury dotyczące alarmowania oraz komunikacji z służbami ratunkowymi. 

Oznakowanie i zaplecze sprzętowe

Plan ewakuacji budynku powinien zapewnić odpowiednie oznakowanie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Dzięki czemu osoby w razie niebezpieczeństwa będą miały łatwiejszy dostęp do tras ewakuacyjnych. 

Innym ważnym elementem jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza sprzętowego, takiego jak gaśnice, drabiny ewakuacyjne, czy sprzęt ratunkowy, które pozwolą na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji.

Ważne są również informacje dotyczące oznaczeń miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych takich jak gaśnice, kurki główne instalacji gazowej, czy materiałów niebezpiecznych pożarowo. Plan ewakuacji powinien zawierać również informacje o dojściach do dźwigów dla ekip ratowniczych, miejscach gdzie znajdują się hrydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.