środa, maj 29, 2024
piątek, 30 kwiecień 2021 10:56

Jak wycenić znak towarowy

wyceny znaków towarowych wyceny znaków towarowych pixabay

Znak towarowy, zwany również znakiem handlowym lub firmowym pozwala odróżnić jedno przedsiębiorstwo od drugiego.

Takim znakiem może być wyraz, rysunek, forma przestrzenna czy nawet opakowanie lub melodia. Wiarygodne oszacowanie wartości znaków towarowych w przypadku ich sprzedaży bądź udzielenia licencji jest zatem niezmiernie ważne. Podpowiadamy, jak przebiega proces wyceny i w jakim celu się go stosuje.

W jakim celu szacuje się wartość znaku towarowego

Oszacowanie wartości znaku towarowego realizuje się głównie na potrzeby transakcyjne. Jest ważnym elementem projektów związanych z optymalizacjami podatkowymi, kształtowaniem cen transferowych lub pozyskiwaniem finansowania. Kluczowym elementem jest stworzenie rzetelnego, przejrzystego raportu, w którym zostaną przedstawione wszystkie istotne założenia, kompletna kalkulacja, jak również kluczowe  wnioski. Sama zaś wycena i raport muszą być sporządzone zgodnie z właściwymi standardami wyceny.

Wyceny znaków towarowych – metody

Wycena znaku towarowego powinna zawierać analizę behawioralną, ekonomiczną i prawną. Istotne jest, by wszystkie te elementy znalazły się w raporcie, dlatego wybieraj jedynie firmę, która przeprowadzi rzetelną analizę znaku towarowego i przygotuje profesjonalny raport z wyceny. Firma Volante tworzy wyceny znaków towarowych z wykorzystaniem unikalnej metody Volante Brand index©, która pozwala określić siłę marki. Uwzględnia ona zarówno jej wizerunek, kapitał, pozycję rynkową, jak również poziom ochrony prawnej.

Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych

Do najczęściej używanych metod wyceny znaków towarowych należy metoda opłat licencyjnych. Opiera się ona na wysokości opłaty licencyjnej wnoszonych przez potencjalnego licencjobiorcę. Zgodnie ze standardami określa się rynkowy przedział stóp opłat licencyjnych odnosi się go do oszacowanej siły znaku towarowego, a następnie przeprowadza analizę w zakresie wpływu marki na rentowność przedsiębiorstwa bądź produktów. Ostatnim elementem jest oszacowanie stopy, która będzie uwzględniała dodatkowe ryzyko związane z zasobami niematerialnymi. Dzięki tej metodzie można poznać nie tylko wartość samego znaku towarowego, ale także aktualne warunki panujące w sektorze lub branży, do której należy marka.

Z kolei metoda międzyokresowej nadwyżki dochodów bada wpływ marki na generowanie dochodów. Często stanowi uzupełnienie pierwszej metody. Tutaj mamy do czynienia z efektem ilościowym, który informuje o zwiększeniu sprzedaży i efekcie cenowym, czyli zwiększeniu ceny produktu. Przy tej metodzie firma Volante korzysta z opracowanej przez dr Bartosza Góralskiego Brand-driven Earnings, która bierze pod uwagę siłę marki oraz wpływ na dochody, które generuje firma.

Najrzadziej stosowana metoda kosztowa pozwala zaś określić wartość znaku towarowego na podstawie kosztów, które należałoby ponieść, by powstał podobny znak.

Określenie wartości znaku towarowego czy wycena wartości przedsiębiorstwa jest procesem wieloetapowym, dlatego warto powierzyć to zadanie doświadczonej firmie. Wówczas zyskujesz pewność, że zlecenie zostało wykonane rzetelnie, a analizy przeprowadzone prawidłowo. Zaufaj specjalistom z ugruntowaną pozycją na rynku, a z pewnością będziesz zadowolony z efektów współpracy.