środa, maj 29, 2024
poniedziałek, 14 grudzień 2020 12:22

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka

Sposobem na zlikwidowanie lub zmniejszenie wysokości długów przez osobę fizyczną, jest zgłoszenie upadłości konsumenckiej. Zabieg ten jest zgodny z prawem i pozwala na pozbycie się zadłużeń, mogących doprowadzić do jeszcze większych strat.

Warto więc przyjrzeć się, na czym polega upadłość konsumencka. Zwłaszcza po wprowadzeniu zmian w marcu 2020 roku!

Warunek zgłaszania upadłości konsumenckiej

Zgłaszanie upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od składania wniosku, w którym powinny zostać wykazane wszystkie przyczyny, które spowodowały zadłużenia i niewypłacalność. Dodatkowo należy również wymienić aktualnie posiadane środki finansowe oraz wszystkie zobowiązania. Co więcej, do wniosku warto również dołączyć dokumenty, które potwierdzają doprowadzenie osoby fizycznej do niewypłacalności. Są to m.in.: wypowiedzenia umowy o pracę, wyroki sądowe lub wezwania komornicze. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, następuje postępowanie upadłościowe.

Warunkiem do składania wniosku o upadłość konsumencką jest nieposiadanie własnej działalności gospodarczej oraz niebycie wspólnikiem w spółce handlowej. Co więcej, dłużnik musi być całkowicie niewypłacalny. Innym czynnikiem decydującym o możliwości złożenia wniosku są sytuacje losowe, które (bez intencjonalnego działania dłużnika) doprowadziły do jego niewypłacalności.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest zawsze wszczynana na wniosek osoby zadłużonej. Jej celem jest albo redukcja zadłużenia, albo jego całkowite usunięcie. Po pozytywnej decyzji sądu, majątek dłużnika zostaje uznany za „masę upadłościową”, którą zarządza syndyk (powołany przez sąd). W tym celu następuje windykacja środków dłużnika, których wartość zostaje „przekazana” na rzecz spłaty wszelkich zobowiązań finansowych. Dodatkowo jest również określany plan spłaty zobowiązań na okres maksymalnie 3 lat, w czasie których dłużnik musi co miesiąc przekazywać określoną kwotę na rzecz wierzycieli, w celu spłaty zobowiązań. Jeśli natomiast dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zadłużeń, sąd może albo wydłużyć plan spłaty, albo go całkowicie zlikwidować.

Na końcu procesu upadłości konsumenckiej następuje oddłużenie, o którym decyduje sąd. Może zostać ono podjęte na wniosek dłużnika, który zrealizował cały plan spłaty lub w przypadku umorzenia zadłużeń przez sąd w wyniku innych – niezależnych od dłużnika – okoliczności.

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Wprowadzone w marcu 2020 roku zmiany wspierają dłużników w pozbywaniu się zobowiązań i wychodzenia z niewypłacalności. Do czasu wprowadzenia zmian, sąd nie rozpatrywał wniosków, w których to sam dłużnik przyczynił się do powstania lub zwiększenia zadłużenia. Obecnie zapis ten już nie obowiązuje, co pozwala niemalże wszystkim dłużnikom, składać wnioski o upadłość konsumencką. Przyczyna niewypłacalności dłużnika jest natomiast rozpatrywana dopiero w trakcie postępowania upadłościowego.

Aby nie pominąć żadnej zmiany w upadłości konsumenckiej i mieć pewność, co do znajomości aktualnej podstawy prawnej, można skorzystać z pomocy Kancelarii Prawa Upadłościowego.