środa, czerwiec 19, 2024
niedziela, 29 listopad 2020 16:44

AC i Assistance – charakterystyka

kalkulator OC AC kalkulator OC AC

Właściciele pojazdów mechanicznych zobligowani są do posiadania obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Firmy ubezpieczeniowe często oferują jednak swoim klientom dodatkowe świadczenia autocasco i assistance. Warto wiedzieć, jaka jest charakterystyka poszczególnych produktów.

 

AC

Ubezpieczenie autocasco stanowi dobrowolne świadczenie komunikacyjne. Jego zakup zapewnia finansowe zabezpieczenie w przypadku szkód pojazdu spowodowanych:

  • kolizjami z uczestnikami ruchu drogowego lub zwierzętami;
  • działaniem osób trzecich;
  • kradzieżą;
  • pożarem, wybuchem;
  • niekorzystnym oddziaływaniem zjawisk atmosferycznych.

Autocasco stanowi autonomiczny produkt oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zdarza się, że wraz z pakietem sprzedawane są świadczenia dodatkowe. Autocasco może obejmować różnorodne formy ochrony, wśród których warto wskazać Minicasco oraz AC ALL Risk. Pierwszy produkt gwarantuje wypłatę środków finansowych w przypadku poważnych strat. All Risk obejmuje optymalną ochroną auto, które uległo uszkodzeniu na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Klienci mają do dyspozycji również pakiet serwisowy. Środki finansowe zostają wówczas przelane przez towarzystwo ubezpieczeniowe bezpośrednio do zakładu, zajmującego się likwidacją szkód. AC sprzedawane jest w wariancie kosztorysowym. W przypadku kolizji na miejsce zdarzenia wysyła się rzeczoznawcę, który dokonuje analizy powstałych strat. Na podstawie raportu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca klientowi należne odszkodowanie. Autocasco można zakupić za pośrednictwem wygodnego w obsłudze kalkulatora dostępnego na stronie internetowej kalkulatorOCAC.pl. Po wprowadzeniu odpowiednich danych system generuje oferty dostosowane do potrzeb danego klienta. Ochrona w ramach świadczenia Autcasco obowiązuje na terenie Polski, UE, Europy oraz niektórych innych państw wskazanych w OWU. Zakres terytorialny świadczenia można jednak zmienić.

Assistance

Polisa zaliczana jest do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zakup Assistance zapewnia wsparcie w sektorze prawnym, informacyjnym technicznym i medycznym. Z ochrony w ramach świadczenia może skorzystać właściciel pojazdu. Wsparcie udzielane jest również pasażerom auta, które uległo awarii lub kolizji. Towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą całodobową infolinię. Poszkodowani mogą więc liczyć na pełne wsparcie w przypadku sytuacji awaryjnych. Podstawowy wariant Asisstance oferowany jest w formie dodatkowego produktu do świadczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia można jednak dostosować do indywidualnych potrzeb. Warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony, przysługującej w ramach Assistance, gdyż podstawowe wparcie dotyczy sytuacji awaryjnych powstałych na terenie RP.

Dobrowolne polisy komunikacyjne stanowią świetne uzupełnienie świadczenia OC. Takie pakiety często sprzedawane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe w atrakcyjnych cenach.  Warto pomyśleć o zakupie dodatkowych świadczeń, chcąc zapewnić sobie i bliskim finansowe zabezpieczenie w przypadku ewentualnych kolizji drogowych.