czwartek, maj 30, 2024
środa, 14 październik 2020 12:08

Spółki kapitałowe i osobowe - podobieństwa i różnice

Spółki kapitałowe i osobowe Spółki kapitałowe i osobowe

Prawne formy działalności tworzone przez różnorodne podmioty stanowią świetne rozwiązanie dla osób pragnących zwiększyć posiadane środki finansowe. W sektorze spółek wyróżnia się jednostki kapitałowe i osobowe. Warto wiedzieć, jakie czynniki różnicują te formy.

Ogólna charakterystyka

W Kodeksie handlowym spółka kapitałowa obejmuje formy akcyjne oraz jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konstrukcji jurydycznej posiadają one określony kapitał zakładowy, osobowość prawną i zgromadzony majątek. Zmiana wspólników w spółce związana jest ze sprzedażą udziałów. Działalność osobowa obejmuje natomiast formy jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Spółka oparta jest na relacji między jej wspólnikami i ich zaangażowaniu w podejmowane operacje. Związek stanowi odrębną strukturę od osób go tworzących. Spółki są bowiem jednostkami o zdolności prawnej. Mogą one uczestniczyć w obrocie gospodarczym jako samodzielne organizacje. Nie posiadają jednak osobowości prawnej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej MyLegalStore.

Cechy koherentne

W oficjalnych przepisach znaleźć można ustalenia, odnoszące się do spółek kapitałowych i osobowych. W obrębie obu jednostek dopuszczalne są bowiem zmiany wspólników. Postanowienia spółki osobowej można zmienić bez zgody wszystkich członków, jeśli umowa nie zawiera żadnych przeciwskazań względem takich operacji. Prawo pozwala ponadto na ustanowienie organów w ramach układu partnerskiego lub komandytowo-akcyjnego.

Różnice

Spółka kapitałowa może ograniczać się do jednego członka. Osobowa jednostka gospodarcza powinna natomiast obejmować co najmniej dwóch wspólników. W przypadku rezygnacji jednego z podmiotów, spółka zostaje rozwiązana. W jednostce osobowej najważniejszy organ stanowią wspólnicy. W przypadku spółki kapitałowej tworzone są natomiast specjalne organizacje, odpowiadające za zarządzanie i kontrolowanie podejmowanych działań. 

Decydując się na utworzenie jednostki regulowanej przez kodeks handlowy, warto zapoznać się z dokładnym porównaniem spółek osobowych i kapitałowych. Każda z nich ma bowiem swoje oddzielne ograniczenia. Dzięki dokładnej analizie można wybrać opcję dostosowaną do swoich potrzeb i preferencji.

Media

artykuły sponsorowane copywriting