środa, czerwiec 12, 2024
sobota, 10 październik 2020 14:00

Oznaki zużycia odzieży ochronnej – kiedy należy sprawdzić ofertę hurtowni?

Odzież robocza Odzież robocza

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną, która zabezpieczy ich przed szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy.

Jak wynika z przepisów, to pracodawca ustala, co jest niezbędne na danym stanowisku, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami BHP, normami specyficznymi dla konkretnej branży i wytycznymi, które zostały ustalone we współpracy z BHP-owcem. Czy jednak w przepisach jest punkt o tym, kiedy trzeba zamówić nową odzież roboczą z hurtowni? I co tak naprawdę należy rozumieć przez określenie zużycie?

 

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież ochronną?

Jak wynika z art. 237(6). §1. pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi – i to za darmo – odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczą go przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych dla jego zdrowia czynników, występujących w danym środowisku pracy. Powinien też poinformować go sposobach, w jakich należy posługiwać się tymi środkami, by mieć pewność, że zostaną one poprawnie użyte. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy, jaki należy stworzyć w porozumieniu ze specjalistami z zakresu BHP, powinien precyzyjnie opisywać rodzaj odzieży ochronnej, który ma być używany na danym stanowisku pracy. Dokument powinien wskazywać sposób, w jaki należy używać środków ochrony indywidualnej, a także umożliwiać odsunięcie pracownika od stanowiska w sytuacji, w której nie stosuje się on do zaleceń.

Skąd wiadomo, że odzież ochronną należy wymienić?

W Kodeksie Pracy nie ma wielu zapisów dotyczących zużycia odzieży ochronnej. Jednym z wyjątków jest art. 237(10). §1 informujący, że pracodawca ma obowiązek wytyczyć miejsce, w którym środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie, jakie uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi będą bezpiecznie przechowywane. Jak widać, nie jest to zapis, który mówi o tym, kiedy trzeba zamówić nową odzież roboczą z hurtowni - https://centrumbhp.pl/kategoria-produktu/odziez-robocza/ Za to pokazuje podejście prawne, jeśli chodzi o termin przydatności i okres użytkowania odzieży. Niestety, nie ma takiego zapisu, choć zdecydowanie powinien on znaleźć się w przepisach.

Kiedy należy wymienić odzież ochronną?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta i brzmi: kiedy pracodawca w porozumieniu z pracownikiem uzna, że okres używalności poszczególnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego minął. To kiedy to się stanie, zależy od specyfiki danego stanowiska, materiału, z jakiego została wykonana odzież i zaleceń producenta.

Media

artykuły sponsorowane copywriting