środa, czerwiec 12, 2024
poniedziałek, 12 październik 2020 17:09

Czy przekształcenie spółki ma sens?

Przekształcenie spółek Wrocław Przekształcenie spółek Wrocław

Przekształcenie spółki wiąże się ze zmianą jej formy prawnej. Nie następuje zmiana tożsamości podmiotu. Zmienia się jedynie forma prawna prowadzonej działalności.

Przekształcenie spółki może być korzystne dla przedsiębiorcy, który chce dostosować podmiot do nowego kierunku rozwoju firmy, zminimalizować problemy finansowe, zareagować na zmieniające się warunki ekonomiczne czy usprawnić proces zarządzania. Co trzeba wiedzieć o tym rozwiązaniu? W jakich sytuacjach przekształcenie spółki ma sens, a kiedy lepiej pomyśleć o utworzeniu nowej?

 

Przekształcenie spółki – na jakich regułach się odbywa?

W przypadku przekształcania istniejącej spółki w spółkę o innej formie prawnej obowiązuje zasada kontynuacji prowadzonej działalności. Oznacza to, że spółka przekształcona może pozostać podmiotem ulg, zezwoleń, koncesji czy innych decyzji administracyjnych, o ile ustawa bądź decyzja o ich przyznaniu nie stanowi inaczej. Na spółkę przekształconą przechodzi NIP i REGON spółki przekształcanej, a także wszelkie jej prawa i zobowiązania. Wszystkie te zasady okazują się bardzo istotne dla podmiotów opierających swoją działalność na kontraktach czy decyzjach administracyjnych, zastanawiających się nad zmianą swojej formy prawnej.

Co ważne, przy przekształceniu majątek spółki przekształcanej staje się w świetle prawa majątkiem spółki przekształconej. Nie podlega to dodatkowemu opodatkowaniu.

Źródło informacji: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/przeksztalcanie-spolek-wroclaw/

Korzyści wynikające z przekształcania spółek

Na przekształcenie spółki decydują się przede wszystkim przedsiębiorcy pragnący usprawnić zarządzanie firmą. Wybór tego rozwiązania często wiąże się też ze względami ekonomicznymi. Jakie korzyści wiążą się z przekształceniem spółki? Ważną zaletą jest możliwość zmiany reguł odpowiedzialności. Przykładowo przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. oznacza, że całe ryzyko wiążące się z prowadzeniem działalności przenosi się na spółkę z o.o., która według obowiązującego prawa sama zaciąga zobowiązania i samodzielnie za nie odpowiada.

Zalety przekształcania spółek zależą od wybranego typu spółki przekształconej. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową sprawdza się w przypadku, gdy wspólnicy nie chcą opodatkowywać dwukrotnie zysków czerpanych z prowadzonej działalności. Tego typu zmiana formy prawnej pozwala też na uproszczenie formalności związanych z prowadzeniem danej spółki. Z kolei przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową oznacza większą elastyczność dysponowania zyskiem i zniesienie wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego.

Co istotne, przekształcenie prowadzonej działalności może być wymagane z powodu obowiązujących przepisów. Przykładowo firmy pożyczkowe mają szansę realizować swoje działania wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Kiedy bardziej opłaca się założyć nową spółkę?

Utworzenie i zarejestrowanie nowej spółki może być tańsze od przekształcenia już istniejącej. W wyniku takiego działania powstaje zupełnie nowy podmiot odrębny od poprzedniej spółki. Nie obowiązuje zasada kontynuacji, dlatego należy ponownie ubiegać się o wszelkie zezwolenia, umowy czy koncesje. Na utworzenie nowej spółki warto zdecydować się wtedy, gdy nie będzie musiała ona korzystać ze środków trwałych wcześniej założonej spółki. Jeśli jednak stanie się inaczej, trzeba przenieść majątek dotychczasowej spółki do nowo założonej, co oznacza dla przedsiębiorcy dodatkowe opodatkowanie.

Przekształcenie spółki wbrew pozorom nie jest skomplikowane. Dzięki wsparciu księgowych, biegłych rewidentów i prawników cały proces przebiega bardzo sprawnie. Zmiana formy prawnej działalności może przynieść sporo korzyści, przy jednoczesnym zachowaniu praw i dotychczas uzyskanych umów czy koncesji. Warto zatem rozważyć to rozwiązanie, gdy zmieni się sytuacja ekonomiczna spółki, chce się rozszerzyć jej zakres działań albo pragnie się usprawnić zarządzanie.

Media

artykuły sponsorowane copywriting