sobota, maj 18, 2024
poniedziałek, 24 sierpień 2020 13:55

Wizyta u lekarza medycyny pracy – jakie badania są obowiązkowe?

Medycyna pracy Medycyna pracy

Przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, należy wykonać odpowiednie badania u specjalisty. Wizyty u lekarza powinny odbywać się regularnie. Dzięki temu można mieć pewność, że środowisko pracy nie zagraża zdrowiu osoby zatrudnionej.

 

Skierowanie

Każdy zarządzający powinien wydać zaświadczenie, zlecające przeprowadzenie badań u lekarza medycyny pracy. Skierowanie to dotyczy analiz wstępnych oraz okresowych. Systematyczna ocena stanu zdrowia pracownika jest istotna, ponieważ weryfikacji podlega wpływ środowiska na zatrudnioną osobę. W przypadku zaniedbania swoich obowiązków właściciel firmy może ponieść karę finansową. Nakaz przeprowadzania badań wstępnych i okresowych zawarty jest bowiem w artykule Kodeksu Pracy. Warto dodać, iż zwolnienie lekarskie przekraczające okres 30 dni jest warunkiem decydującym o konieczności wizyty u doktora. Dzięki badaniu właściciel firmy może zweryfikować, czy jego pracownik jest w stanie dalej wykonywać swoje obowiązki.

Badania wstępne

Analizy dotyczą m.in. nowych pracowników, młodych osób przenoszonych na inne stanowisko oraz tych, których obowiązki obciążone są ryzykiem wystąpienia zdrowotnych komplikacji. Badaniom powinny poddawać się także osoby rozpoczynające swoją karierę w danej firmie ponownie, po upływie 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy. Analiza wstępna może obejmować specjalistyczne konsultacje, jeśli lekarz uzna, iż jest to konieczne do prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika. Po badaniu wydaje się specjalne orzeczenie, zawierające opinie doktora na temat możliwości wykonywania obowiązków przez daną osobę.

Badania okresowe

Profilaktyczne analizy dotyczą wszystkich pracowników. O ich częstotliwości decyduje lekarz prowadzący. Badania okresowe mogą zostać poszerzone o specjalistyczne analizy. Nie jest to jednak reguła. Orzeczenia lekarskie powinny być przechowywane w pracowniczych aktach.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Hostessy, reklamujące spożywcze produkty, kucharze, barmani czy też kelnerzy zobowiązani są do przeprowadzania dodatkowych analiz. W ich pracy istnieje bowiem ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych na inne osoby. Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne wydaje właściciel firmy lub jednostka zlecająca pracę. Analizy przeprowadzane są zazwyczaj przez odpowiednie laboratoria, podlegające Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. Badania mogą ponadto wykonywać jednostki CMP, które zawarły porozumienia z wyżej opisanymi organami.

Wizyty u lekarza medycyny pracy są obowiązkowe. Warto zatem pomyśleć o zakupie pakietów medycznych dla zatrudnionych osób, by analizy te zostały przeprowadzone szybko i profesjonalnie.