wtorek, maj 28, 2024
wtorek, 30 czerwiec 2020 18:44

Tłumaczenia medyczne – dlaczego powinni wykonywać je specjaliści?

Tłumaczenia medyczne Tłumaczenia medyczne

Teksty medyczne charakteryzują się zwykle wysokim poziomem specjalizacji, zarówno na poziomie terminologii, jak i samej dziedziny. Dodatkową trudnością jest fakt, że tłumaczenie ma związek z ludzkim zdrowiem, a niewłaściwa interpretacja oryginału może skutkować zagrożeniem zdrowia pacjenta.

 

Zakres tłumaczeń medycznych

Warto pamiętać, że medycyna jest niezwykle szeroką dziedziną tłumaczeń i w jej obrębie znajdują się tak odległe od siebie obszary, jak np. diagnostyka medyczna, medycyna weterynaryjna i farmacja – specjalizacji jest znacznie więcej i w każdej z nich od tłumacza wymagane jest doskonałe przygotowanie merytoryczne (wiedza specjalistyczna) i odpowiednie kompetencje tłumaczeniowe i językowe.

Najczęściej tłumaczone dokumenty medyczne to:

  • dokumentacja badań klinicznych, w tym protokoły badań, formularze świadomej zgody, broszury badacza i inne;
  • dokumentacja pacjenta (wyniki badań, opinie lekarskie, recepty, karty szpitalne i historie choroby);
  • publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, artykuły medyczne, podręczniki, publikacje prasowe;
  • oprogramowanie medyczne;
  • notatki i komunikaty prasowe oraz materiały o charakterze marketingowym;
  • dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych i wyrobów medycznych (ulotka dla pacjenta i charakterystyka produktu leczniczego);
  • dokumentacja techniczna wyposażenia i sprzętu medycznego (w tym instrukcje obsługi);
  • rozporządzenia, ogłoszenia, decyzje organów do spraw zdrowia i inne pisma oraz akty prawne dotyczące medycyny i farmacji.

Tłumaczenia tekstu medycznego

Tłumaczenia tekstu medycznego

Znajomość języka obcego to za mało!

Dokładność, rzetelność i precyzja w trakcie wykonywania tłumaczenia tekstu medycznego są niezbędne, ale to niestety za mało – od tłumaczy tekstów medycznych wymaga się także doskonałej znajomości dziedziny, której dotyczy dokument, a także perfekcyjnego opanowania języka źródłowego i docelowego. Specjalistyczne tłumaczenia medyczne nierzadko wymagają również świetnej orientacji w regulacjach prawnych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych.

Badania kliniczne

Badania kliniczne

Przykładem obrazującym wymagania stawiane tłumaczom medycznym są badania kliniczne. Tłumacz zajmujący się tego typu tekstami musi zachować spójność terminologiczną i poprawność merytoryczną, co wymaga nie tylko znajomości branży farmaceutycznej i medycznej, ale także orientacji w zagadnieniach związanych ze stroną formalną badań klinicznych oraz ich aspektami prawnymi w różnych krajach.

Tłumacz medyczny – czy musi być lekarzem?

Nie ma wprawdzie wymogów, aby tłumaczeniami tekstów medycznych zajmowali się wyłącznie lekarze, farmaceuci czy inne osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, ale w praktyce znakomitą większość tłumaczeń medycznych wykonują właśnie specjaliści z odpowiednim wykształceniem.

O tym, jak wielkie znaczenie ma jakość tłumaczenia medycznego najlepiej świadczy to, że w profesjonalnych biurach tłumaczeń przetłumaczone teksty mogą być poddawane dodatkowej weryfikacji pod względem merytorycznym i konsultowane z innymi specjalistami, by wykluczyć ryzyko popełnienia błędu. W ten sposób pracuje np. biuro tłumaczeń Intertext, działające nieprzerwanie od 30 lat.

Jak wybrać biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia medyczne powinny być powierzane do realizacji wyłącznie najlepszym fachowcom, którzy będą w stanie zagwarantować zarówno odpowiednią jakość tłumaczenia, jak i pełną poufność danych i informacji znajdujących się w tłumaczonych dokumentach. Dobrą rekomendacją biura tłumaczeń (poza opiniami klientów) są uzyskane certyfikaty i wdrożone normy jakości – ISO 9001:2015 (wymagania dot. systemów zarządzania jakością), PN-EN ISO 17100:2015 (norma jakości usług tłumaczeniowych) czy ISO 27001:2013 (bezpieczeństwo i poufność informacji).

Media