wtorek, 07 maj 2019 21:48

Jak pracuje detektyw i na jakiej podstawie?

Oczywiste jest, że każda działająca na rynku agencja detektywistyczna jest po to, by wyjaśnić różne sprawy. Jednak wiele osób nie wie dokładnie, co może zrobić detektyw, i gdzie leżą granice prawne podejmowanych przez niego działań.

W przypadku, gdy firma lub osoba prywatna zleca jakąś sprawę detektywowi, między obiema stronami zawierana jest umowa o świadczenie usług, co odpowiada kodeksowi cywilnemu. Umowa ta nie jest jednak powiązana z ewentualnym sukcesem pracy detektywa. Zatrudnienie detektywa to raczej alternatywa dla śledztwa prowadzonego przez policję. Klasyczni detektywi zajmują się pozyskiwaniem informacji, badaniem i rozwiązywaniem zagadek. Z pewnością większość ludzi jest zaznajomiona z serialami detektywistycznymi, które można oglądać w telewizji. Jednak detektywi pracują nieco inaczej.

Praca ta jest często bardziej uciążliwa i o wiele bardziej związana z badaniami. Również ta praca bywa dosyć jak żmudne dochodzenia dla władz prawnych lub przedsiębiorstw, które tutaj należą do codziennej rutyny. Ponadto, zadanie musi również opłacić się detektywowi. Nie wszyscy z nich przyjmą prywatne zadanie z małym budżetem. Ale tutaj pojawia się pytanie o to, ile swobody mają detektywi, jeśli chodzi o dochodzenie, a także o to, jaką rolę odgrywa prywatność innych osób. Praca detektywów jest powiązana ze ścisłymi wytycznymi, które zostały ustanowione przez prawo. Istnieją precyzyjne zasady prawne lub stałe ramy ich pracy. Z prawnego punktu widzenia, prywatny detektyw nie sprawuje urzędu publicznego. Nie ma zatem takiej wolności, jak na przykład policjant. Nawet w dochodzeniu, detektywi pozostają osobami prywatnymi. Nie może on zatem utrudniać dochodzeń policyjnych, a nawet w jakikolwiek sposób zagrażać im, jeżeli są one prowadzone w tym samym czasie.

Może on jednak prowadzić dochodzenia i badania, jeżeli przestrzega wytycznych kodeksu karnego lub ustawy o ochronie danych osobowych. W tym kontekście prawa osobiste zawsze odgrywają najważniejszą rolę. Należą do nich m.in. prywatność, prawa podstawowe, honor osobisty, prawo do własnego wizerunku i słów, a także prawo do samostanowienia. W ramach uprawnień dochodzeniowych rozróżnia się zasadniczo wywiady, wyszukiwanie informacji, obserwacje i korzystanie z pomocy technicznej.

© 2013-2020 by SN2.EU