wtorek, 19 luty 2019 10:24

Podstawy PIT-37

PIT-37 to najbardziej znana deklaracja podatkowa, którą wypełnia większość podatników. Dotyczy dochodów osiągniętych z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło, a także emerytury czy renty. Jak najszybciej i najprościej rozliczyć się samodzielnie?

Kto wypełnia PIT-37?

To, kto wypełnia PIT-37 określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik powinien wypełnić PIT-37 na podstawie druku PIT-11, który do końca lutego płatnik musi dostarczyć mu drogą pocztową. Dokument ten stanowi informację o dochodach i zaliczce pobranej na podatek dochodowy w roku rozliczeniowym przez, odpowiednio, pracodawcę, zleceniodawcę lub ZUS czy KRUS w przypadku otrzymywania emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Poza dochodami z tytułu umów o pracę, zlecenie, o dzieło oraz świadczeń emerytalnych i rentowych, na podstawie tego formularza rozliczyć powinny się również osoby, które w roku podatkowym otrzymywały stypendia lub zdobyli przychód w inny sposób, na przykład z racji praw autorskich czy na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Do kiedy należy złożyć PIT-37?

Podatnicy powinni złożyć wypełniony formularz PIT-37 2019 w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku. Natomiast PIT-11, na podstawie którego podatnik wypełnia PIT-37 musi być dostarczony przez pracodawcę pocztą do dnia 28 lutego 2019 roku.

Jak prosto samodzielnie rozliczyć PIT-37?

Samodzielne rozliczanie podatków może przysporzyć problemów, dlatego świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji, która w tym pomoże. Możesz łatwo i całkowicie samodzielnie wypełnić formularz i rozliczyć się z aplikacją e-pity. To intuicyjne narzędzie, które przeprowadzi Cię przez cały skomplikowany proces i pozwoli bezstresowo rozliczyć PIT-37.

Nie zapomnij o 1%

Każdemu podatnikowi przysługuje przywilej przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Warto pamiętać, że to wyjątkowa okazja zamanifestowania swojego poparcia dla danej instytucji. 1% wydaje się czymś małym i nieznaczącym, jednak wspólne społeczne zaangażowanie może naprawdę zmieniać rzeczywistość.

Wyświetlony 312 razy
© 2013-2019 by SN2.EU