poniedziałek, 07 czerwiec 2010 19:17

Kierowco, czy posiadasz ubezpieczenie autocasco od kradzieży

Polacy coraz częściej stają się posiadaczami nowych i wartościowych samochodów, a co za tym idzie chętniej kupują autocasco, dobre ubezpieczenie od kradzieży.

Polacy coraz częściej stają się posiadaczami nowych i wartościowych samochodów. W tym przypadku niezbędne okazuje się ubezpieczenie od kradzieży. Luksusowe samochody są bez wątpienia narażone na takie ewentualności. Ubezpieczenie od kradzieży samochodu zapewni nam autocasco. Jest to ubezpieczenie komunikacyjne dodatkowe, nabywane przez kierowców w zależności od ich potrzeb. Ubezpieczenie autocasco, choć jest jednym z najdroższych ubezpieczeń komunikacyjnych, warte jest swej ceny. Polisa ta zabezpiecza nas nie tylko na wypadek kradzieży pojazdu, ale także od takich zdarzeń jak pożar, powódź oraz uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie. Składka ubezpieczenia autocasco zależna jest od wieku samochodu, jego marki a także od miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej. Aby składka była niższa, możemy wyłączyć z niej nie koniecznie potrzebne nam opcje, jak na przykład ubezpieczenie od kradzieży. Na taki zabieg z pewnością mogą sobie pozwolić posiadacze aut starszych. Należy nadmienić, że przy zakupie nowego samochodu na kredyt przyznawany przez bank, konieczne jest ubezpieczenie od kradzieży samochodu. Tym samym bank zabezpiecza się na wypadek takiego zdarzenia. Choć ubezpieczenie autocasco obejmuję swą ochroną wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia samochodu, istnieje kilka przypadków, kiedy odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone. Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania w przypadku, gdy do zdarzenia doszło, gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeśli użyliśmy pojazdu jako narzędzie przestępstwa lub bez uzasadnienia oddaliliśmy się od miejsca wypadku. Należy także pamiętać, aby nie zostawiać kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego w samochodzie, ponieważ w przypadku kradzieży odszkodowanie również nam się nie należy.
Wyświetlony 1169 razy
© 2013-2019 by SN2.EU