czwartek, 04 lipiec 2019 13:38

Najważniejsze informacje o PIT-37

e-PIT e-PIT

PIT-37 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych w Polsce. Nie oznacza to, że jest to jedyny druk podatkowy ważny dla wszystkich podatników. Co więcej, sam PIT-37 umożliwia różne formy i warianty rozliczenia. Dlatego przed podjęciem pracy nad PIT-37 warto, aby każdy podatnik poznał odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące PIT-37.

 

Do kogo skierowany jest PIT-37?

PIT-37 to formularz przeznaczony przede wszystkim dla osób fizycznych, których dotyczy podatek dochodowy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych w Polsce na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów). W uproszczeniu, dotyczy więc on osób zarabiających z ramach umowy o prace, stosunku służbowego, emerytur i rent, zasiłków, stypendiów, umów zlecenia, praw autorskich i innych. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób korzystać będzie z PIT-37. Nie jest to jednak w żadnym wypadku jedyny formularz podatkowy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podatnicy powinni zwrócić uwagę na przykład na PIT-36. Pełny katalog podmiotów zobowiązanych do wyboru zeznania PIT-37, podatnik może zweryfikować w aktualnych przepisach prawnych lub specjalnych broszurach informacyjnych, wydawanych co roku przez Ministerstwo Finansów.

Jak należy przygotować PIT-37?

Praca nad formularzem podatkowym może być trudna i stresująca. Dlatego, na rynku powstało wiele rozwiązań, które mają ułatwiać zadanie podatnikom.

  • Po pierwsze, PIT-37 cały czas można wypełnić w standardowej, tradycyjnej formie papierowego formularza. Na odpowiednim druku podatnik długopisem, czytelnie, ma możliwość przygotowania swojego PIT.

  • Po drugie, dla PIT-37 uruchomiono nową usługę - tak zwany Twój e-PIT. Jest to system elektroniczny, który zakłada przygotowanie zeznania podatkowego dla podatnika przez Krajową Administrację Skarbową. Na podstawie danych przekazywanych przez pracodawców oraz inne organy przygotowywany jest PIT, który podatnik może zaakceptować, zmienić lub nie podejmować żadnego działania. W przypadku nie podjęcia aktywności w systemie Twój e-PIT, organy zweryfikują czy PIT-37 został przygotowany w innej formie (na przykład tradycyjnej lub e-deklaracji), czy nie. Jeżeli podatnik indywidualnie inaczej przygotował i złożył swój PIT, to deklaracja z Twój e-PIT traci ważność. Jeżeli nie podjął żadnych działań, z ostatnim dniem terminu do złożenia PIT (dla PIT-37 z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2019), deklaracja zostaje uznana za zaakceptowaną przez podatnika.

  • Po trzecie, cały czas istnieje możliwość rozliczenia PITów online, czyli skorzystania z tak zwanych e-deklaracji. Na przykład, za pomocą specjalnej aplikacji e-PITy, która umożliwia pracę nad formularzem. W tej kwestii, z poziomu swojego komputera, tabletu czy nawet komórki lub za pomocą przeglądarki internetowej, podatnik może wygodnie odpowiadać na pytania i wypełniać rubryki, przygotowując tym samym swoją indywidualną deklarację podatkową PIT-37.

Jak złożyć PIT-37?

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych zadań podatnika, jest złożenie deklaracji oraz opłacenie zobowiązania podatkowego. Nawet jeżeli PIT-37 zostanie w pełni prawidłowo przygotowany, to jego niezłożenie niweczy praktycznie całą pracę podatnika. Dlatego warto zastanowić się, jak prawidłowo złożyć PIT-37.

  1. W przypadku PIT tradycyjnego: podpisany PIT-37 należy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, w odpowiedniej maszynie – PITomacie lub wysłać listem poleconym Poczty Polskiej;

  2. W zakresie Twój e-PIT: złożenie PIT następuje przez system Twój e-PIT;

  3. Dla e-deklaracji: przewidziano przesłanie deklaracji PIT-37 przez internet, za pomocą specjalnych aplikacji i bramek przesyłu dokumentów, które generują odpowiednie Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Pracę najłatwiej znajdziesz na https://pl.jooble.org/

© 2013-2020 by SN2.EU