wtorek, 05 marzec 2019 17:01

Zwrot podatku - ile czekamy na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego?

Termin zwrotu nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego to jedno z najczęściej pojawiających się pytań w zakresie prawa podatkowego. Nic w tym dziwnego, bowiem każda osoba, która wykazała, że w poprzednim roku podatkowym zapłaciła do państwa więcej niż powinna, chciałaby odzyskać swoje środki finansowe.

 

Na początku warto podkreślić, że termin zwrotu podatku zależy od kilku czynników. Jeżeli złożymy deklarację drogą elektroniczną, urząd skarbowy będzie miał 45 dni na zwrot naszych środków pieniężnych. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli w zeznaniu rocznym wystąpił błąd i urząd wezwie nas do jego poprawy, termin 45-dniowy będzie liczony od dnia, w którym złożymy korektę PIT-u. Jest jednak grupa osób, które mogą otrzymać środki finansowe wcześniej - są to posiadacze Karty Dużej Rodziny. W takim przypadku zwrot nadpłaconego podatku będzie miał miejsce w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania. Podkreślamy również, że wszystkie terminy liczone są jako dni kalendarzowe, a nie robocze. W tym miejscu należy podkreślić, że jeżeli nie złożymy PIT-u w formie papierowej ani nie zaakceptujemy jego elektronicznej wersji, zgodnie z interpretacją urzędu skarbowego, rozlicznie będzie uznane za złożone w dniu 30 kwietnia i od tej daty będzie liczony termin zwrotu nadpłaconego podatku.

Przykład 1

Osoba będąca posiadaczem Karty Dużej Rodziny złożyła elektronicznie PIT-37 w dniu 1 marca 2019 roku. Oznacza to, że zwrot nadpłaconego podatku nastąpi do dnia 30 marca 2019 roku.

Przykład 2

Podatnik złożył zeznanie podatkowe w dniu 1 marca w programie e-PIT. Zwrot podatku otrzyma do dnia 14 kwietnia 2019 roku.

Składając PIT w formie tradycyjnej, papierowej, urząd skarbowy ma aż trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku. Również w tym przypadku, jeżeli nasze zeznanie roczne będzie zawierało błędy, które usuniemy, składając korektę rozliczenia, termin zwrotu podatku będzie liczony od dnia złożenia nowego dokumentu.

Przykład 3

Podatnik złożył zeznanie roczne w formie tradycyjnej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Otrzyma on zwrot podatku do końca lipca 2019 roku.

Przykład 4

Podatnik złożył PIT w formie papierowej w dniu 27 lutego 2019 roku. Został jednak wezwany do złożenia korekty, więc dostarcza dokumenty do urzędu skarbowego w dniu 31 marca 2019 roku. Oznacza to, że termin 3-miesięczny będzie liczony od dnia 31 marca, a więc zwrot otrzyma do końca czerwca.

Jeżeli nie otrzymaliśmy zwrotu podatku w którymkolwiek z powyższych terminów, koniecznie skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym. Może bowiem okazać się, że wskazaliśmy nieprawidłowy numer rachunku bankowego bądź też nadpłacony podatek został przekazany na poczet naszych zobowiązań finansowych, takich jak na przykład mandaty karne.

Warto zatem zauważyć, że termin zwrotu podatku jest zdecydowanie krótszy w przypadku złożenia e-deklaracji. Obsługa programu e-PIT jest bardzo prosta, zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze niż wypełnienie zeznania PIT w sposób tradycyjnym.  Warto wiedzieć, że w przypadku skorzystania z możliwości złożenia e-deklaracji, program on line automatycznie zliczy wszystkie otrzymane od naszych pracodawców PIT-y oraz dokona wszelkich wyliczeń uwzględniając kwotę wolną od podatku. Dodawanie ulg i odliczeń następuje w bardzo prosty sposób. Również po wpisaniu wszystkich danych program policzy za nas jaką nadpłatę podatku obecnie posiadamy.

Pragniemy również podkreślić, że w zeznaniu rocznym warto wskazać swój aktualny numer rachunku bankowego, dzięki czemu zwrot środków finansowych nastąpi zdecydowanie szybciej niż w przypadku nadania przez urząd pieniędzy przekazem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Przelew wykonany przez urząd skarbowy będziemy mieć na naszym koncie bankowym już następnego dnia, natomiast przekaz pocztowe otrzymamy nawet tydzień później.

Zwrot podatku - ile czekamy na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego? Wskazane wyżej terminy są terminami maksymalnymi, nieprzekraczalnymi. W praktyce czas zwrotu nadpłaconych środków finansowych podatnik otrzyma w czasie nie krótszym niż 30 dni. Tak naprawdę uzależnione jest to obłożeniem konkretnego urzędu skarbowego pracą. Bez względu na to czy złożymy PIT w formie tradycyjnej, czy też wybierzemy elektroniczną drogę złożenia zeznania, zasada jest ta sama - im szybciej złożymy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku.

© 2013-2020 by SN2.EU