poniedziałek, 03 sierpień 2015 10:40

Kredyt hipoteczny – co należy o nim wiedzieć?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem – okres jego spłaty wynosi kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Najczęściej zaciągany jest w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych – decyzja ta musi być bardzo dobrze przemyślana, wymaga zatem uwzględnienia wielu rozmaitych aspektów.

Zdolność kredytowa

Jednym z najważniejszych warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Warto zadbać o to, by ją poprawić, co można uczynić m. in. poprzez znalezienie dodatkowego źródła dochodów czy szybszą spłatę dotychczasowych zobowiązań. Przyjęcie wniosku przez bank nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. Pracownicy banku dokładnie sprawdzają potencjalnego klienta. Brane pod uwagę są tu różne przesłanki – nie tylko kredytowa historia w BIK danej osoby, ale wysokość jej dochodów i ich źródło, stan cywilny, stabilność sytuacji życiowej itp. Banki są drobiazgowe, gdyż w ich interesie leży zminimalizowanie ryzyka wiążącego się z nieterminową spłatą zobowiązania opiewającego na wysoką kwotę.

Formalności a poszukiwanie nieruchomości

Z punktu widzenia kredytobiorcy najważniejsze jest to, by otrzymać kredyt na najkorzystniejszych warunkach. Trzeba przy tym pamiętać o pewnej ważnej kwestii – procedury bankowe związane z rozpatrywaniem wniosku i uruchamianiem kredytu trwają jakiś czas, minimum miesiąc. Poszukiwania nieruchomości, na zakup której zostanie zaciągnięty kredyt, należy zacząć ze stosownym wyprzedzeniem – zwłaszcza, że bank będzie wymagał na jej temat informacji. Dla tej instytucji finansowej kredyt to swego rodzaju inwestycja.

Na co zwracać uwagę?

Oferta w zakresie kredytów hipotecznych jest obecnie bogata. Warto zatem skorzystać z usług doradcy finansowego doskonale zorientowanego w tym obszarze. Jest wiele elementów kredytu, które trzeba mieć na względzie:

-Oprocentowanie – najważniejszy czynnik decydujący o cenie kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych mowa o oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej. Istotne przy tym jest to, by bank udzielił informacji o wysokości marży. Uważać należy na oferty z niskim oprocentowaniem – w wersji obniżonej zwykle obowiązuje przez rok lub dwa lata, a potem wzrasta.

-Prowizja – za udzielenie kredytu banki pobierają jednorazową prowizję. Niekiedy kuszą prowizją zerową, ale uwaga – to zwykle oznacza dla klienta konieczność wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia, np. od utraty pracy. Kredyt z ubezpieczeniem jest generalnie korzystniejszy dla klienta, ale musi on zapoznać się ze szczegółami takiego ubezpieczenia.

-Tabela opłat i prowizji – zapisane są w niej opłaty, do pobierania których bank ma prawo. W trakcie okresu kredytowania mogą się one zmieniać. Ważne jest wyegzekwowanie pewnych zapisów bezpośrednio w umowie, np. o nie pobieraniu opłat z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania.

-System spłaty i waluta – raty mogą być równe lub malejące, spłacane w złotówkach lub w walucie obcej. Specjaliści zalecają zaciąganie kredytów w walucie, w której się zarabia. Wysokość rat równych nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Raty malejące w początkowej fazie spłaty są wysokie, potem systematycznie maleją.

Martyna Karwatka
Artykuł został przygotowany przy współpracy z www.6-dzielnica.pl

© 2013-2020 by SN2.EU