piątek, 20 czerwiec 2014 19:11

Polacy nie wiedzą, że mogą płacić mniej

Energetyczne Centrum SA Energetyczne Centrum SA

Badania przeprowadzone na zlecenie Optimal Energy pokazały, że tylko połowa Polaków wie o możliwości zmiany sprzedawcy gazu i zaledwie 16% planuje skorzystać z tej możliwości. Jakie są główne obawy Polaków i jak faktycznie wygląda proces zmiany sprzedawcy?

Polacy nie zmieniają sprzedawcy gazu bo przede wszystkim boją się przerw w dostawie paliwa gazowego (37%). Uważają również, że po uwolnieniu cen gazu korzystanie z tego paliwa stanie się bardziej niebezpieczne (34%).

Zmiana sprzedawcy gazu, podobnie jak energii elektrycznej, jest bezpłatna i nie wymaga wielu formalności. Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą nie wiąże się z przerwami w dostawie gazu lub koniecznością wymiany instalacji. Cały proces od momentu podpisania umowy z nowym dostawcą, zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Część przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu, jak np. Energetyczne Centrum SA, podpisuje z klientem umowę kompleksową na dostawę gazu. Oznacza to, że klient będzie otrzymywał jedną fakturę, zarówno za faktyczne zużycie, jak i usługę dystrybucjipaliwa gazowego

Od 2007 roku każdy odbiorca może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Z tego prawa skorzystało już przeszło 100 tys. przedsiębiorców i prawie 160 tys. gospodarstw domowych. Teraz taka zmiana możliwa jest również dla odbiorców paliwa gazowego.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa, każdy sprzedawca paliwa gazowego, który podpisał nowa umowę może świadczyć usługi na terenie całego kraju. To duża zmiana dla konsumentów. Taką umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż gazu wprowadziło właśnie do swojej oferty Energetyczne Centrum SA, jeden z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej.

Do tej pory około 95% udziałów w rynku sprzedaży gazu należało do jednej spółki. Dane URE na koniec pierwszego kwartału 2014 roku wskazywały, że niespełna 500 podmiotów dokonało zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Teraz każdy klient indywidualny ma prawo do zmiany sprzedawcy i zakupu tańszego paliwa gazowego w swoim domu lub mieszkaniu, bez względu na to z jakiego regionu kraju pochodzi.

Największym problemem zarówno w kwestii zmiany sprzedawcy gazu jak i energii elektrycznej jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości dokonania takiej zmiany. Tymczasem dziś jest to równie proste jak zmiana operatora sieci telefonii komórkowej czy Internetu.

Wyświetlony 2078 razy
© 2013-2019 by SN2.EU