wtorek, 10 kwiecień 2018 12:50

Zadania poszczególnych warstw w systemie zielonych dachów

Dachy zielone mają wiele zalet. Przede wszystkim, niosą ze sobą pewne walory estetyczne, ale także pełnią określone funkcje praktyczne. Wszystkie ich cechy sprawiają, że są coraz chętniej wykonywane zarówno na dachach obiektów wielkopowierzchniowych, jak i domów rodzinnych. Sprawdźcie jakie zadania mają do wykonania poszczególne warstwy zielonego dachu.

Zalety zielonych dachów

Do najważniejszych korzyści, jakie płyną z tworzenia zielonych dachów, należy bez wątpienia zwiększanie zielonej przestrzeni w miastach. Tego typu dachy stanowią siedlisko roślin, wpływają pozytywnie na mikroklimat, a także pochłaniają zanieczyszczenia i gromadzą wodę opadową. Ponadto, mają pozytywny wpływ na kondycję dachu, ponieważ poprawiają jego izolację akustyczną i termiczną.

-Co więcej, warstwa roślinna chroni dach przed wahaniami temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem promieni UV. Co ciekawe, ich wykonanie z roku na rok staje się prostsze, ponieważ w ich tworzeniu pomagają gotowe rozwiązania systemowe – dodaje ekspert reprezentujący firmę Green Flor.

Warstwy zielonych dachów i ich zadania

System dachów zielonych opiera się na kilku warstwach, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Każda z warstw ma bowiem swoje zadanie do wykonania.

Do warstw zielonego dachu zaliczają się:

  • warstwa hydroizolacyjna – wyjątkowo odporna na przebicie korzeniami, szczególnie gdy dach ma być porośnięty przez intensywną roślinność, składa się z papy zgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia antykorzennego. O szczelności całego systemu decyduje staranność wykonania tej warstwy, dlatego podczas tworzenia izolacji trzeba zwrócić szczególną uwagę na obróbkę detali, takich jak ściany, narożniki, dylatacje czy wpusty (to miejsca, w których najczęściej powstają przecieki),
  • warstwa drenażowo-filtracyjna – jej zadaniem jest odprowadzanie lub magazynowanie nadmiaru wody podczas silnych opadów. Ponadto, zabezpiecza warstwy glebowe przed przesychaniem i przewietrzaniem korzeni oraz polepsza wartość izolacyjną konstrukcji dachowej i zapobiega zamuleniu warstwy drenującej. Warstwa filtrująca wyróżnia się dobrą przenikalnością dla wody i korzeni roślin, posiada też dużą odporność na gnicie,
  • warstwa wegetacyjna – to substrat wykonany z mieszaniny skał mineralnych o odpowiedniej granulacji, dobrze magazynuje wodę podczas suszy, a w czasie dużych opadów odprowadza nadmiar wody do głębiej położonych warstw. Głównym zadaniem tej warstwy jest magazynowanie składników prawidłowego rozwoju roślin,
  • warstwa roślinna – jest często narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak wysoka temperatura powietrza i silne porywy wiatrów, dlatego podczas wybierania roślin należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki jakie panują w danym środowisku. Konieczne jest też ustalenie czasu jaki inwestor może poświęcać na zabiegi pielęgnacyjne. Rośliny dobiera się na podstawie analizy kierunku oraz siły wiatru, gdyż ruch powietrza ogranicza absorpcyjne możliwości roślin. Innym ważnym czynnikiem jest też lokalna temperatura. powodujące zatrzymanie procesów życiowych).
© 2013-2020 by SN2.EU