poniedziałek, 26 czerwiec 2017 10:43

Dobre studzienki wodomierzowe – najważniejsze cechy

Wodomierz można zamontować w piwnicy lub na parterze domu podłączanego do sieci wodociągowej. Jednak w przypadku budynków niepodpiwniczonych lub takich, w których nie ma możliwości technicznych zamontowania wodomierza na poziomie parteru, dobrym rozwiązaniem jest studzienka wodomierzowa. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana studzienka wodomierzowa izoluje wodomierz chroniąc go przed mrozem oraz umożliwia odczytywanie jego stanu.

 

Oferta studzienek wodomierzowych jest naprawdę szeroka. Czym należy się kierować przy wyborze?

Lokalizacja studni wodomierzowej

Prawidłowa lokalizacja studzienki wodomierzowej to dwa metry od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość. W praktyce oznacza to znaczne ograniczenia w wyborze miejsca, w którym umieszczona zostanie studnia. Może to być zarówno teren zielony jak i pas drogowy.

Od lokalizacji zależy jakość pokrywy w jaką musi zostać wyposażona studzienka. Te zlokalizowane w obrębie pasa drogowego muszą wykazywać znacznie większą wytrzymałość na obciążenia pionowe. Często niezbędne jest zastosowanie dodatkowego pierścienia odciążającego. Warto unikać studzienek nie posiadających takich zabezpieczeń.

Warunki wodne dla studni

W przypadku, gdy na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest wykorzystanie studzienki bez dna. Dzięki temu nie będzie ona narażona na działanie sił wypierających występujących podczas podnoszenia poziomu wody, a wodomierz i armatura służąca do jego podłączenia nie będzie narażony na awarię mechaniczną.

Jeżeli montaż studzienki odbywa się na działce, na której nie ma tego ryzyka – można zastosować studnię z dnem.

Niezależnie od powyższych czynników dobrej jakości studnie wodomierzowe powinny zabezpieczać elementy przyłącza przed:

  • Zamarzaniem
  • Infiltracją wód opadowych
  • Uszkodzeniami mechanicznymi

W celu ochrony wodomierza przed mrozem należy wybierać studzienki dobrze izolowane, które zapewniają ochronę nawet przy temperaturze minus 30 stopni Celsjusza (nad powierzchnią gruntu). Studnie posiadają zarówno izolację boczną jak i izolację pokrywy. Urządzeń pozbawionych warstwy izolacyjnej należy bezwzględnie unikać. Niewystarczające zabezpieczenie wodomierza przed niskimi temperaturami to duże ryzyko awarii i dodatkowych kosztów związanych z jego wymianą.

Aby chronić przyłącze przed infiltracją wód opadowych wskazany jest wybór pokrywy umożliwiającej zastosowanie dodatkowych uszczelek.

Natomiast dobrą szczelność i odporność na uszkodzenia mechaniczne zapewniają studnie wykonane z polietylenu. Materiał ten ze względu na elastyczność oraz odporność udarową doskonale sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych.

W końcu, aby zabezpieczyć nasza własność przed dostępem osób niepowołanych warto zastanowić się nad urządzeniem posiadającym odpowiednie zabezpieczenia, na przykład w postaci zamka.

Źródło: ELPLAST - Pomosty pływające

© 2013-2020 by SN2.EU