wtorek, 16 grudzień 2014 13:56

Wizyta u dewelopera – co należy przygotować?

Wielu z nas, myśląc o kupnie domu lub mieszkania, marzeniami bliżej jest przy projektowaniu aranżacji wnętrz niż przy wszelkiej biurokracji związanej ze wszystkimi formalnościami. Rozmowa z deweloperem jest jednak istotną częścią nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym i należy się do niej odpowiednio przygotować, kompletując dokumenty, które będą nam przydatne w finalizowaniu transakcji. Najważniejszy natomiast jest zbór informacji, które on sam powinien dostarczyć klientowi.

 Wszystkie działania na linii deweloper-nabywca określone są w obowiązującym prawie – w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską. W myśl tychże przepisów, deweloper zobowiązany jest przedstawić klientowi pełną ofertę informacyjną dotyczącą nabywanego mieszkania lub domu. Istotną kwestią jest także poinformowanie nabywcy o sytuacji prawno-finansowej firmy, a także o poprzednich realizowanych przez nią inwestycjach. Wszystkie wymienione punkty powinny zostać poruszone w przygotowanym przez dewelopera prospekcie informacyjnym oraz w dokumentach, z którymi nabywca może się zapoznać na miejscu spotkania.

Co powinien zawierać prospekt informacyjny?
Zgromadzenie większej ilości prospektów stanowi doskonałą okazję do porównania warunków oferowanych przez firmy deweloperskie. W przypadku, kiedy dojdzie do podpisania umowy o kupnie mieszkania prospekt staje się jej częścią, zawierającą wszelkie wytyczne traktujące o realizacji przedsięwzięcia.

Pierwsza część prospektu zawiera rys ogólny sytuacji między deweloperem a nabywcą. Powinny się w niej znaleźć przede wszystkim dane kontaktowe i identyfikacyjne dewelopera, opis jego doświadczenia na rynku budownictwa rodzinnego udokumentowane w jasny dla klienta sposób oraz notyfikacje dotyczące prawnej strony realizowania nabywanej nieruchomości. Istotnym oznajmieniem jest także określenie warunków odstąpienia od umowy.

W drugim elemencie prospektu deweloper musi zaś ująć bardziej konkretne wytyczne. Część indywidualna traktuje bowiem przede wszystkim o ostatecznym kształcie posesji. Powinna zawierać informacje dotyczące ceny za metr kwadratowy, a także liczbę kondygnacji. W przypadku budownictwa wielorodzinnego, zadaniem dewelopera jest określić w prospekcie kwestie dotyczące części wspólnej budynku, miejsc parkingowych i garażowych, a także samo usytuowanie nabywanego mieszkania. Deweloper określa tu także standard prac wykończeniowych.

Deweloper nie może zapomnieć o podpisaniu prospektu bądź o upoważnieniu do tego kroku wyznaczonego przez siebie reprezentanta. Podpis ten powinien być opatrzony datą i pieczątką, a w załącznikach znaleźć się muszą: rzut kondygnacyjny nieruchomości i wzór umowy. Sam prospekt musi być wyrażony na trwałym nośniku (przede wszystkim na papierze) lub w wersji elektronicznej, w formacie uniemożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek zmian.

Poza prospektem deweloper powinien także dysponować informacjami o aktualnym stanie księgi wieczystej obiektu, kopią pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, kopią aktualnego odpisu z KRS oraz sprawozdaniem finansowym swojej firmy za okres ostatnich dwóch lat. Dokumenty te podnoszą wierzytelność firmy, co wymiernie przekłada się na zaufanie okazywane przez klienta.

Wizyta u dewelopera jest pierwszym krokiem do wizualizacji mieszkania – niesie jednak za sobą sporo papierkowej roboty. Należy się więc uzbroić w sporą dawkę cierpliwości. Dobrego dewelopera poznać można bowiem po skrupulatności, z jaką wykonuje swoją pracę. A im więcej dokumentów na samym początku przygody z kupnem mieszkania, tym spokojniejsza głowa podczas oczekiwania na wymarzone lokum.

 

Developer Wasilewski
Artykuł został przygotowany przez redakcję fbhwasilewski.pl - czołowego Dewelopera w Ełku.

© 2013-2020 by SN2.EU